Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Scholing

FTO Doelmatig voorschrijven

 

medicatie

Relevantie

Hoewel we in Nederland terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica, kan het nog beter. In sommige situaties worden er antibiotica voorgeschreven terwijl de richtlijnen aangeven dat ze niet nodig zijn. Het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) 'Juist gebruik van antibiotica' is landelijk opgezet om een methode te ontwikkelen die inzichtelijk maakt of antibiotica “juist” worden voorgeschreven. Er wordt gewerkt met spiegelinformatie uit de huisartsensystemen, gebaseerd op het voorschrift en de bijbehorende indicatie. Met het FTO wordt bijgedragen aan het verminderen van onjuist gebruik van antibiotica.

Doelen

Deze FTO module stelt de volgende doelen voor de deelnemers:

  • Kennis over de zin en onzin van antibiotica
  • Inzicht in eigen voorschrijfgedrag antibiotica

Materialen en contactpersoon voor vragen

LINK heeft er voor gekozen aan te sluiten op bestaande FTO-structuren en -werkwijzen. Op basis van het landelijk handboek, gebaseerd op de afgeronde pilots, wordt materiaal ontwikkeld waardoor huisarts en apotheker zelf de voorbereiding kunnen doen voor het FTO. Er is voor ieder HIS een handleiding geschreven om spiegelinformatie te genereren. Voor vragen over spiegelinformatie kunt u terecht bij data-analist Luc Gidding, info@gmda.nl en voor inhoudelijke vragen bij huisarts Louis de Wolf, louisdewolf@meditta.nl.

Vanaf 1 september 2021 is de verwachting dat we ook nog de resultaten van het project ‘Limburgse trends en determinanten in het voorschrijven van antibiotica’ kunnen toevoegen aan de materialen. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van de GGD Zuid Limburg en heeft als doel te ondersteunen bij het verklaren van verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen. Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Casper den Heijer, casper.denheijer@ggdzl.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectmanager AB Stewardship Judith Rousseau: judith.rousseau@nazl.nl

Sluit de enquête