Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

(Ziekenhuis ) Apothekers

FTO Doelmatig voorschrijven

 

medicatie

 

Relevantie

Hoewel we in Nederland terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica, kan het nog beter. In sommige situaties worden er antibiotica voorgeschreven terwijl de richtlijnen aangeven dat ze niet nodig zijn. Het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) 'Juist gebruik van antibiotica' is landelijk opgezet om een methode te ontwikkelen die inzichtelijk maakt of antibiotica “juist” worden voorgeschreven. Er wordt gewerkt met spiegelinformatie uit de huisartsensystemen, gebaseerd op het voorschrift en de bijbehorende indicatie. Met het FTO wordt bijgedragen aan het verminderen van onjuist gebruik van antibiotica.

Doelen

Het hoofddoel van het FTO is het verminderen van antibioticaresistentie door het optimaliseren van het behandelbeleid bij luchtweg- en urineweginfecties.
Dit kunnen de deelnemers bereiken door:
· Het kunnen toepassen van de adviezen in de NHG-Standaarden over luchtweg- en urineweginfecties.
· Inzicht in hun eigen voorschrijfbeleid bij luchtweg- en urineweginfecties.
· Het maken van afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid bij luchtweg- en urineweginfecties

Materialen

Deze FTO-werkmaterialen zijn ontwikkeld door Zorgnetwerk GAIN, Instituut Verantwoord Medicijngebruik en KOEKOEK educatieve escapespellen. Aan de hand van een escapespel komen dilemma’s bij de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties in de dagelijkse praktijk aan bod. Door goede behandelkeuzes te maken komen de deelnemers tot de oplossing van het spel.
Door spiegelinformatie krijgen de deelnemers inzicht in het eigen voorschrijfbeleid bij patiënten met luchtweg- en urineweginfecties.
Tijdens de nabespreking van het escapespel en de voorschrijfgegevens komen de deelnemers tot verbeterpunten. Hierover maken ze afspraken.

Alle materialen zijn via onderstaande link te downloaden:
https://www.medicijngebruik.nl/fto-voorbereiding/fto-module-presentatie/4580/antibioticaresistentie-gain

Download het escapespel en de presentatie alléén als u organisator van het FTO bent.
Het is namelijk niet de bedoeling dat de andere deelnemers aan het FTO het spel én de oplossing voorafgaand aan het FTO doornemen.
Lees ook eerst de instructies voor de voorbereiding van het FTO voordat u het escapespel gaat verspreiden onder de FTO-deelnemers. 
De deelnemers aan het FTO dienen als voorbereiding op het FTO de e-learning 'doelmatig antibioticagebruik in de eerste lijn' te volgen.
Deze e-learning is gratis te volgen. Aan het maken van de eindtoets en het krijgen van accreditatiepunten zijn wel kosten verbonden. 

Contactpersonen voor vragen

Er is voor ieder HIS een handleiding geschreven om spiegelinformatie te genereren. Voor vragen over spiegelinformatie kunt u terecht bij data-analist Luc Gidding, info@gmda.nl 

De resultaten van het project ‘Limburgse trends en determinanten in het voorschrijven van antibiotica’ zijn als bijlage toegevoegd.  Dit project is uitgevoerd onder leiding van de GGD Zuid Limburg en heeft als doel te ondersteunen bij het verklaren van verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen. Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Casper den Heijer, casper.denheijer@ggdzl.nl.

Voor  overige vragen kunt u contact opnemen met de projectmanager antimicrobial stewardship mevrouw Wen Roks: wen.roks@nazl.nl

Link naar online evaluatie formulier

 

 

 

Sluit de enquête