Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

(Ziekenhuis) Apothekers

Apothekers vormen een belangrijke schakel in het netwerk wat betreft antibioticaresistentie. Gezien hun rol als uitgiftepunt van medicatie en de duidelijke positie in de patiëntenstroom spelen zij een cruciale rol in het beheersen en zo mogelijk terugdringen van antibioticaresistentie.

Huidige activiteiten

Momenteel wordt er kennis gemaakt met apothekers in de regio om het netwerk te versterken en transmurale werkafspraken te concretiseren.

 

 

Sluit de enquête