In gesprek met

Yolanda van Weert, Onderzoeksverpleegkundige RIVM

Om inzicht te krijgen in de het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen heeft het RIVM in 2018 een punt prevalentie onderzoek (PPO) in verpleeghuizen uitgevoerd. Yolanda van Weert is onderzoeksverpleegkundige bij het RIVM. Zij ondersteunt vanuit het RIVM de regionale PPO coördinatoren bij de uitvoering van dit onderzoek. Toen in Limburg de beoogde PPO coördinator een nieuwe baan kreeg heeft Yolanda voor LINK deze taak overgenomen.