Scholing

Webinar

In het kader van het Limburgse Covid-19 kennisplatform, hebben LINK, GGD Zuid Limburg, Zuyderland en MUMC+ een reeks webinars georganiseerd rondom Covid-19. Limburgse specialisten en ervaringsdeskundigen die Covid-19 hebben doorgemaakt komen aan het woord. De leerdoelen zijn samen met een afvaardiging van uw beroepsgroep geformuleerd met als doel de inhoud toepasbaar te laten zijn in de dagelijkse praktijk.

De eerste twee webinars zijn geaccrediteerd terug te kijken via https://limburgink-webinar.nl/courses/webinar-terugkijken/. Voor accreditatie is het wel belangrijk dat de toetsen naderhand ingevuld worden. Heeft u dat nog niet gedaan raden wij u aan dit snel te doen. De voorgaande webinars hadden de volgende onderwerpen:

  • Diagnose Covid-19 gerelateerde klachten
  • Revalidatie na IC en niet IC opname van Covid-19

De webinars vinden plaats op 27 en 31 augustus tussen 20-21 uur. Helaas is het door diverse maatregelen bij organisaties rondom Covid-19, nog niet mogelijk ook de scholing fysiek bij te wonen. Via een livestream kunt u de webinars volgen en live vragen stellen aan de sprekers. Ook deze webinars worden weer opgenomen, zodat geaccrediteerd terugkijken mogelijk is.

De thema’s van de komende webinars zijn:

  • Cognitieve problemen door Covid-19                                                 27 augustus
  • Covid-19 en effect op longklachten                                                   31 augustus

Via dit portaal https://limburgink-webinar.nl/inschrijven/ kunt u zich inschrijven voor deze webinars. Wanneer u zich inschrijft heeft u zich automatisch voor beide webinars aangemeld. U treft meer informatie aan over de sprekers en de leerdoelen via het portaal.

De doelgroep betreft alle zorgpersoneel en medici die in hun dagelijks werk met COVID-19 (gerelateerde klachten) geconfronteerd worden. Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en revalidatieartsen. Deelname is gratis. Voor aanvang van het webinar ontvangt u een link waar u de livestream kunt volgen. Tevens ontvangt u na afloop een link met betrekking tot de online toets, nodig voor de accreditatie.

Voor vragen kunt u bellen naar LINK via 043-3877406 of mailen naar info@limburg-webinar.nl