Infecties vormen een steeds groter risico voor de persoonlijke en algemene volksgezondheid: voorkomen is beter dan genezen. Het belang van preventie wordt onderstreept door de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Preventie is een complexe uitdaging, die we alleen samen kunnen oppakken.

Het Limburgs Infectiepreventie en Antibioticaresistentie Zorgnetwerk (LINK) ondersteunt regionale zorgorganisaties en -professionals door:

- zorgprofessionals in de regio Limburg met elkaar te verbinden zodat er als een team kan gestreden worden tegen infectieziekten en eventuele uitbraken. 
- de kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie onder zorgprofessionals en medewerkers in de zorg te verbeteren. 
- voorkomen dat infecties en antibioticaresistentie ontstaan en verspreiden door structurele infectiepreventie binnen zorgorganisaties. 

Sluit de enquête