Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

V&V/GGZ

Scholing

*

Medewerkers moeten voldoende kennis hebben om hygiënisch te kunnen werken.

 • Weten ze wat het belang is van hygiënisch werken voor hun kwetsbare cliënten, maar ook voor zichzelf?
 • Weten ze hoe infecties ontstaan? Wat ze zelf bij kunnen dragen aan voorkomen van besmetting?
 • Zijn ze bekend met de protocollen en afspraken in de organisatie?
 • Weten ze de materialen te vinden?
 • Het vergt niet alleen kennis, maar ook een cultuur waarin hygiënisch werken gewoon is.

Waarin iedereen vaak en goed zijn handen wast en constant alert is op onveilige situaties. Scholing draagt bij aan die kennis.

 

Bewustwording stimuleren

Inventariseren VWS promotiematerialen voor folders, posters en teksten narrowcasting:

 

Infectionary is een serious game, ontwikkeld door het team Infectieziekten van GGD Twente.

De game is een innovatieve leermethode voor:

 • verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg

Infectionary vergroot op een leuke manier de kennis van zorgmedewerkers over hygiëne en infectiepreventie. Ook draagt deze leermethode bij aan gedragsverandering bij medewerkers. Hierdoor vergroot je de cliëntveiligheid binnen zorgorganisaties.

Uitklapteksten

 • Uitbraak voorkomen!

  In de game verzorgt de speler cliënten in verschillende levels. Draagt de cliënt een MRSA-bacterie bij zich? Of is hij getroffen door het norovirus?

  Dan is het van belang op het juiste moment de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

  Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoen, schort en een mondneusmasker) en pas op de juiste momenten handhygiëne toe. Zo verklein je de kans op verspreiding van bacteriën en virussen.
  Een uitbraak van MRSA, BRMO, noro of griep kan voorkomen worden.

  Uitdagend

  Diverse scenario’s worden afgewisseld met uiteenlopende vragen. Spelers krijgen direct feedback op het gegeven antwoord. Met de behaalde punten spelen ze een spel waarbij ze bacteriën wegspelen. Naast de score in het spel, zijn er ook accreditatiepunten te behalen.

  Een spel waarbij de uitdaging na ieder level groter wordt!
  Bekijk een voorproefje van het spel.

  Interesse in Infectionary?

  Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, stuur een mailtje naar:

  info@infectionary.nl

  Waarom Infectionary voor mijn organisatie?

  De verspreiding van resistente bacteriën en virussen voorkómen, dat is belangrijk.

  Ze kunnen infecties veroorzaken bij cliënten. Ouderen vormen een kwetsbare groep waarbij infecties ernstig kunnen verlopen. Ze worden erg ziek, wat voor vermindering van hun levenskwaliteit zorgt.

  Uitbraak met gevolgen

  Infecties bij cliënten hebben daarnaast gevolgen voor de zorgverleners. Zij moeten extra werkzaamheden verrichten. Bovendien lopen zij zelf risico op besmetting, met alle gevolgen van dien: voor henzelf en voor de organisatie, zoals ziekteverzuim.

  Een uitbraak heeft veel impact op de zorgorganisatie. Extra personeel en maatregelen zijn nodig om de uitbraak tegen te gaan. De kosten daarvan lopen vaak hoog op. Met Infectionary verkleint u het risico.

  Wie speelt Infectionary?

  Het spel is voor verzorgenden MBO niveau 1, 2 en 3 en verpleegkundigen MBO niveau 4 en HBO niveau 5, werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen en in de wijkverpleging. Infectionary is voor ieder niveau een leuke en uitdagende manier om te leren.

  Wat is het effect van Infectionary?

  Uit onderzoek blijkt het volgende:

  • de game zorgt voor kennisvergroting
  • 77% van de spelers heeft meer kennis over hygiëne en infectiepreventie.
  • 54% van de spelers gaat anders handelen.
  • spelers waarderen Infectionary met een rapportcijfer 7,0.

  Accreditatiepunten

  Spelers kunnen met Infectionary  2  V&VN-accreditatiepunten krijgen. Deze worden automatisch bijgeschreven.

  Managementrapportages

  Infectionary geeft managementrapportages voor inzicht in de kennis van zorgpersoneel op het gebied van infectiepreventie. De rapportage geeft informatie over behaalde accreditatiepunten en kennis van verschillende onderwerpen zoals basishygiëne, MRSA, BRMO, griep en noro.

  Wat kost Infectionary?

  Infectionary is gratis voor verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en thuiszorgorganisaties.
  De kosten zijn gesubsidieerd door VWS-subsidie van het ABR-zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

   

Sluit de enquête