Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

V&V/GGZ

Infectiepreventie

Er is veel informatie beschikbaar rondom infectiepreventie in de zorg. Klik op de link voor deze informatie.

Op vrijdag 2 juli om 13:00 uur verdedigt Gwen Teesing haar proefschriftmet de titel: Improving Hand Hygiene in Nursing homes: Results of the HANDSOME study. Onderzoek naar handhygiëne werd uitgevoerd in 80 verpleeghuizen verspreid door Nederland (HANDSOME). Een interventie werd ontwikkeld en uitgevoerd om de naleving van de handhygiëneregels (compliance) bij het personeel te verbeteren. In een gerandomiseerde studie bleek vervolgens dat de compliance sterker was verbeterd in de interventiehuizen (van 12% naar 36%) dan in de controlehuizen (van 13% naar 21%). De interventie was even succesvol in een Train de Trainer-model. De interventie heeft niet geleid tot een afname van infectieziekten bij de bewoners van de verpleeghuizen. Materialen om de interventie zelf uit te voeren zijn beschikbaar op: https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene-verbeteren-verpleeghuis

Bekijk hier haar proefschrift!

Sluit de enquête