V&V/GGZ, Infectiepreventie en antibioticaresistentie voor specialisten ouderengeneeskunde, contactpersonen infectiepreventie en overige zorgmedewerkers