BRMO Bijzonder resistente micro-organismen

VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)

VRE vacomicineresistente enterokok  staat voor vancomycine en amoxicilline resistente Enterococcus faecium. VRE-bacteriën zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). VRE-bacteriën zijn ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde antibiotica. Dit betekent dat één of meerdere soorten antibiotica niet werken die normaal wel zouden werken. VRE is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt.