Educatie ABR en infectiepreventie 1e & 2e lijn, V & V

Verpleging & verzorging

 Aftermovie | Inspiratiedag Hygienisch werken | 6 november 2018

Vilans | Inspiratiedag Hygiënisch Werken | 6 november 2018 from Cirkel Studio on Vimeo.

Verslag Inspiratiedag hygiënisch werken in de langdurige zorg

hygiene politie 6 november jl. heeft LINK (Limburgs Infectiepreventie & abr zorgNetwerK) samen met Vilans een inspiratiedag hygiënisch werken in de langdurige zorg georganiseerd. Deze inspiratiedag maakt onderdeel uit van het programma aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Ook past het goed bij de invulling van de taken van de regionale zorgnetwerken rondom deskundigheidsbevordering en infectiepreventie. De dag is gericht op de verpleeghuissector en biedt verpleeghuisorganisaties de mogelijkheid om op locatie met een team te werken aan het verbeteren van het infectiepreventieproces van de eigen organisatie.  

Hygiënisch werken is een belangrijk thema in verpleeghuizen, waar het tenslotte om kwetsbare mensen gaat. Samenwerking van iedereen die daar werkt is een belangrijke sleutel om te voorkomen dat we die mensen ziek maken. Aan een specialist ouderengeneeskunde mag je in dit verband hogere eisen stellen dan aan een vrijwilliger die boeken rondbrengt, maar iedereen speelt wel een rol. Daarom is de inspiratiedag ook zo opgezet om iedereen bij elkaar te brengen en sámen te laten nadenken over dit thema. We zijn begonnen met een escaperoom-achtig spel waarin de aanwezigen een uitbraak in eenteamsessie verpleeghuis moesten voorkomen. Dat werkte, binnen tien minuten zat iedereen helemaal in het thema. Daarna hebben de teams hun eigen situatie in kaart gebracht: hoe staat het er met hygiëne en infectiepreventie voor in jouw verpleeghuis? Daarna kregen de teams via diverse programmaonderdelen handvatten en kennis over hygiënisch werken. Dit hebben de teams in een 2e teamsessie gebruikt om tot concrete plannen te komen om verbeterstappen te zetten binnen hun organisatie.

Met 1 inspiratiedag maak je natuurlijk geen verschil en verandering. Kortom, opvolging is van belang. Na de inspiratiedag is er een online leeromgeving beschikbaar met allerlei materialen die organisaties kunnen gebruiken in hun infectiepreventiedoelstellingen https://www.resistentiepreventie.nl/leeromgeving/. Ook worden de organisaties telefonisch nog gebeld vanuit adviseurs van het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ ter begeleiding bij hun vervolgstappen.

netwerken70% van de langdurige verpleeg-en verzorgingstehuizen in de regio namen deel, maar ook Mondriaan en AZM herstelzorg hadden zich aangemeld. Achterover leunen was er niet bij deze dag. Alle programmaonderdelen waren interactief en gericht op kennisdeling en het bieden van handvaten om de infectiepreventie in je eigen organisatie te verbeteren. Er hing een positieve energie die hoog bleef gedurende de hele dag.

Wij kijken terug op een geslaagde, waardevolle dag en zijn erg benieuwd naar het vervolg van de actieplannen die door de deelnemende organisaties zijn opgesteld.


FTO-module 
Antimicrobial Stewardship in de verpleeghuiszorg

antimicrobial stewardship