Over LINK

Van Pilot naar Permanent

De afgelopen twee jaar is een start gemaakt met het bouwen van het Limburgs Infectiepreventie en antibiotica resistentie NetwerK (LINK). Er begint er een gedeelde ambitie in beeld te komen. Want welke zorginstelling in onze regio wil nu niet voorkomen dat mensen onnodig lijden door infecties met resistente bacteriën?