Projecten

Typeringslab

Vermijdbare schade en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Limburg zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi) resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. 

Hiertoe is een meerjarenplan 2019/2020 opgesteld dat aan het bestuurlijk ROAZ is voorgelegd en geaccordeerd is begin 2019. Eén van de activiteiten hierin betreft het typeren van bacteriestammen.

De eerste doelstelling van het project is het effect te onderzoeken van een snel[1] antwoord op vragen betreffende mogelijk beginnende uitbraken van infectieziekten binnen de deelnemende Limburgse ziekenhuizen.

De medische microbiologische laboratoria (MML’s) van de deelnemende ziekenhuizen sturen hun isolaten in aan het typeerlab van MUMC+.

Hierbij zullen gevalideerde voor de hand liggende bacteriestammen ingestuurd worden aan het LINK Typeringslab zijnde: e-coli, klebsiella, entrobacters en VRE. Gedurende het projectonderzoek kunnen evt. andere bacteriën toegevoegd worden in onderling overleg tussen de deelnemende ziekenhuizen. (NB: CPE’s2 en MRSA gaan ook al richting RIVM en worden derhalve niet meegenomen in het projectonderzoek).