Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Typeringslab

Vermijdbare schade en sterfte van patiënten door infecties via resistente bacteriën in Limburg zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi)resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. Hiertoe is een meerjarenplan 2019/2020 opgesteld dat door het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is geaccordeerd. Eén van de activiteiten hierin betreft het typeren van bacteriestammen.

De eerste doelstelling van het project is het effect te onderzoeken van een snel[1] antwoord op vragen betreffende mogelijk beginnende uitbraken van infectieziekten binnen de deelnemende Limburgse ziekenhuizen. De medische microbiologische laboratoria (MML’s) van de deelnemende ziekenhuizen sturen hun isolaten naar het typeerlab van MUMC+. Hierbij zullen gevalideerde voor de hand liggende bacteriestammen ingestuurd worden aan het LINK Typeringslab zijnde: e-coli, klebsiella, entrobacters en VRE. Gedurende het projectonderzoek kunnen eventuele andere bacteriën toegevoegd worden in onderling overleg tussen de deelnemende ziekenhuizen. (NB: CPE’s[2] en MRSA gaan ook al richting RIVM en worden derhalve niet meegenomen in het projectonderzoek).

Het typeerlab van MUMC+ gebruikt en vergelijkt drie typeringen, zijnde:

  • IC typering (snelle, laag resolutie typering)
  • WGS typering (langzame, hoog resolutie typering)
  • Infrarood typering (snelle, laag resolutie typering)

Hierbij wordt zoveel mogelijk volgens de richtlijn typeren voor infectiepreventie gewerkt. Op deze wijze wordt onderzocht welke typeermethode het beste is voor welke bacterie. Hierbij zal aandacht geschonken worden aan de kosten/baten verhouding en snelle[1] doorlooptijd. In de projectperiode kan het dan ook voorkomen dat een terugkoppeling meer dan twee werkdagen duurt.

Zuyderland, één van de deelnemende ziekenhuizen, voert zelf ook typeringen uit tijdens het project. Dit is nieuw voor Zuyderland. MUMC+ heeft momenteel als enige ziekenhuis binnen de aan het project deelnemende ziekenhuizen een typeringslab en expertise in huis. Zuyderland gebruikt hierbij de WGS typering en kan hierbij terugvallen op de expertise van MUMC+. De andere typeermethoden (IC en Infrarood) – als onderdeel van het projectonderzoek -, voert MUMC+ uit voor Zuyderland tijdens dit project.


[1] Snel wil in dit project zeggen binnen 2 werkdagen

[2] CPE: Carbapenemase-Producerende Enterobacteriën

Sluit de enquête