Projecten

Typeringslab

Vermijdbare schade en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in Limburg zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi) resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. 

Hiertoe is een meerjarenplan 2019/2020 opgesteld dat aan het bestuurlijk ROAZ is voorgelegd en geaccordeerd is begin 2019. Eén van de activiteiten hierin betreft het typeren van bacteriestammen.