Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Transmuraal protocol MRSA

De MRSA werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Wil van der Zwet; arts-microbioloog MUMC+
  • Marlies van Wolfswinkel; internist-infectioloog MUMC+
  • Eefje de Bont, huisarts-onderzoeker; UNI-Maastricht
  • Monique Schellinx; specialist ouderengeneeskunde Mondriaan
  • Math Theunissen; deskundige infectiepreventie GGD Zuid Limburg en projectleider

De MRSA werkgroep is medio 2019 gestart met het opzetten van een Limburg-breed MRSA protocol. Het doel is standaardisatie van transmurale afspraken betreffende diagnostiek, behandeling, follow-up en communicatie rondom een bewezen of verdachte MRSA casus.

De reikwijdte van het protocol betreft in eerste instantie de volgende Limburgse gezondheidszorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken.

Het MRSA protocol tracht in eerste instantie de rolverdeling tussen de verschillende zorginstellingen te verhelderen en af te bakenen, zodat eenieder weet waar hij/zij met MRSA gerelateerde vragen terecht kan. Op korte termijn zal de werkgroep het concept protocol nader bespreken met een afvaardiging van de diverse betrokken instellingen.

Sluit de enquête