Projecten

Transmuraal protocol MRSA

De MRSA werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Wil van der Zwet; arts-microbioloog MUMC
  • Marlies van Wolfswinkel; internist-infectioloog MUMC
  • Eefje de Bont, huisarts-onderzoeker; UNI-Maastricht
  • Monique Schellinx; specialist ouderengeneeskunde Mondriaan
  • Math Theunissen; deskundige infectiepreventie GGD Zuid Limburg en projectleider

De MRSA werkgroep is vanaf medio 2019 gestart met het opzetten van een Limburg breed MRSA protocol. Het doel is standaardisatie van transmurale afspraken betreffende diagnostiek, behandeling, follow-up en communicatie rondom een bewezen of verdachte MRSA casus.

De reikwijdte van het protocol betreft in eerste instantie de volgende Limburgse gezondheidszorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken.

Het MRSA protocol tracht in eerste instantie de rolverdeling tussen de verschillende zorginstellingen te verhelderen en af te bakenen, zodat eenieder weet waar hij/zij met MRSA gerelateerde vragen terecht kan. Op korte termijn zal de werkgroep het concept protocol nader bespreken met een afvaardiging van de diverse betrokken instellingen.