LINK voor MMB

Snel beslissen bij een antibiotica-allergie

strrom

Hoe gaan we om met therapiekeuze bij patiënten met een geregistreerde allergie voor antibiotica? Bij meer dan 10% van de patiënten in dit ziekenhuis staat een antibiotica-allergie geregistreerd in het dossier. Dit leidt er regelmatig toe dat patiënten niet de eerstelijns antibiotica krijgen. Als gevolg hiervan worden er meer reserveantibiotica gebruikt en is de behandeling soms inferieur en/of meer toxisch. Ook zijn er nieuwe inzichten vanuit studies op het gebied van kruisovergevoeligheid.

In het MUMC+ zijn deze nieuwe inzichten omgezet in een protocol en een stroomdiagram, dat SEH-artsen of de verpleegafdeling in kunnen zetten bij een acuut zieke patiënt. Hierdoor kan meestal zelfstandig een veilige afweging worden gemaakt.

Heeft u vragen kunt u terecht bj : Marlies van Wolfswinkel: m.van.wolfswinkel@mumc.nl