Over LINK

Scholingsplan

In dit onderdeel van LINK treft u de inventarisatie van de nationale en internationale scholingen op het gebied van antibiotica en infectiepreventie voor huisartsen, ziekenhuizen en de V en V sector aan.

Tevens een pagina met wat feiten en fabels over handhygiëne en een achttal kennisvragen over ABR.