Over LINK

Scholingsplan

Scholing is een belangrijk onderdeel in de missie van LINK. Daarom hebben we het nationale en internationale aanbod van scholingen op het gebied van antibiotica en infectiepreventie voor huisartsen, ziekenhuizen en de V en V-sector gebundeld. Zie de bijlage voor het complete overzicht.