V&V/GGZ

Scholing

Medewerkers moeten voldoende kennis hebben om hygiënisch te kunnen werken.

  • Weten ze wat het belang is van hygiënisch werken voor hun kwetsbare cliënten, maar ook voor zichzelf?
  • Weten ze hoe infecties ontstaan? Wat ze zelf bij kunnen dragen aan voorkomen van besmetting?
  • Zijn ze bekend met de protocollen en afspraken in de organisatie?
  • Weten ze de materialen te vinden?
  • Het vergt niet alleen kennis, maar ook een cultuur waarin hygiënisch werken gewoon is.

Waarin iedereen vaak en goed zijn handen wast en constant alert is op onveilige situaties. Scholing draagt bij aan die kennis.

 

Bewustwording stimuleren

Inventariseren VWS promotiematerialen voor folders, posters en teksten narrowcasting:

De game is een innovatieve leermethode voor:

  • verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
  • verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg

Infectionary vergroot op een leuke manier de kennis van zorgmedewerkers over hygiëne en infectiepreventie. Ook draagt deze leermethode bij aan gedragsverandering bij medewerkers. Hierdoor vergroot je de cliëntveiligheid binnen zorgorganisaties.