Thuiszorg

Scholing

Scholing thuiszorg:

Kennisvergroting infectiepreventie basishygiëne in de thuiszorg op locatie.

Heeft u behoefte aan een dergelijke kennisvergroting dan komt LINK graag op locatie op maat een scholing verzorgen. U kunt voor meer informatie mailen of bellen met de deskundige infectiepreventie in ons RCT, Monique Moerenhout 0495-572240 / mjm.moerenhout@sjgweert.nl. Zij kan tevens de mogelijkheden van een scholing op locatie met u bespreken.