Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Medewerkers moeten voldoende kennis hebben om hygiënisch te kunnen werken. Weten ze wat het belang is van hygiënisch werken voor hun kwetsbare cliënten, maar ook voor zichzelf? Weten ze hoe infecties ontstaan? Wat ze zelf bij kunnen dragen aan voorkomen van besmetting? Zijn ze bekend met de protocollen en afspraken in de organisatie? Weten ze de materialen te vinden? Het vergt niet alleen kennis, maar ook een cultuur waarin hygiënisch werken gewoon is. Waarin iedereen vaak en goed zijn handen wast en constant alert is op onveilige situaties. Scholing draagt bij aan die kennis.

Sluit de enquête