Over LINK

Risicoprofiel

In afstemming met het regionaal coördinatieteam (RCT) van LINK bestaat de update van het ABR risicoprofiel in 2019 uit een korte samenvatting van de ingezette acties in het afgelopen jaar door LINK en een toevoeging van paragrafen met ABR risico’s binnen specifieke doelgroepen, te weten de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. De risico’s binnen deze sectoren zijn in de eerste versie nog niet beschreven. 

In 2020 zal een uitgebreidere update van het risicoprofiel volgen, waarbij alle informatie onder de loep genomen zal worden, en tabellen/figuren ge-update met de meest recente informatie.