Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

Regionaal Auditplan

De Regionale Zorgnetwerken ABR hebben taken op het gebied van audits en scholing. Om de zorgnetwerken te ondersteunen bij de uitvoering van deze taken, is door de landelijke werkgroep audits en scholing in verpleeghuizen dit format voor een regionaal auditplan opgesteld. Dit format kan gelezen worden als een advies aan de zorgnetwerken. 

De werkgroep heeft in kaart gebracht welke onderwerpen belangrijk zijn voor audits en scholing in de aanpak van ABR in verpleeghuizen en welke prioriteit deze onderwerpen hebben ten opzichte van elkaar. De focus bij het uitvoeren van audits in verpleeghuizen moet volgens de werkgroep liggen op de basis hygiëne. Lees het volledige auditplan door te klikken op de bijlage. 

Sluit de enquête