Over LINK

Publieksversie netwerkplan LINK mei 2019-mei 2021

publieke

 

 

 

 

 

In 2016 is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het antibioticaresistentie (ABR)-programma gestart. Het programma beoogt meerdere doelen en resultaten en een van de middelen om deze  te halen is de oprichting van 10 Regionale Zorgnetwerken. Deze zorgnetwerken hebben 12 basistaken gekregen. De 12 basistaken hebben we in regio Limburg onderverdeeld in 4 thema’s. Per thema worden er activiteiten en projecten uitgevoerd.