Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Protocol (ZH) antibiotica-allergie

Snel beslissen bij een antibiotica-allergie

De afgelopen jaren is het Antibiotica-team van het Maastricht UMC+ nauw betrokken geweest bij het maken van een protocol over hoe om te gaan met therapiekeuze bij patiënten met een geregistreerde allergie voor antibiotica. Bij meer dan 10% van de patiënten in ons ziekenhuis staat zo’n antibiotica-allergie geregistreerd in het dossier. Zo’n registratie leidt er regelmatig toe dat patiënten niet de eerstelijns antibiotica krijgen. Als gevolg hiervan worden er meer reserveantibiotica gebruikt en is de behandeling soms inferieur en / of meer toxisch, zoals wanneer er voor en S. aureus bacteriemie voor vancomycine wordt gekozen, in plaats van flucloxacilline of cefazoline. Dit kan dan weer leiden tot meer morbiditeit, langere opnameduur en hogere kosten.

Het leeuwendeel van deze allergie-registraties, zo’n 90%, blijkt echter onterecht. Er is dan bijvoorbeeld een bijwerking geregistreerd als allergie.  Daarnaast is er voortschrijdend inzicht over de kans op het optreden van kruisovergevoeligheid. Veel van ons zijn nog opgeleid met het idee dat bij een allergie voor penicillines de kans op kruisovergevoeligheid voor cefalosporines zo’n 10% is, en deze groep daarom maar het beste kan worden vermeden. Nieuwe studies laten echter zien dat de kans op kruisovergevoeligheid tussen deze groepen vele malen kleiner is en bovendien kan worden geminimaliseerd door binnen de cefalosporines een goede keuze te maken door te letten op de structuurformules.

In het Maastricht UMC+ hebben we deze nieuwe inzichten en grondig literatuuronderzoek omgezet in een protocol. Voor het maken van een snelle beslissing bij patiënten met een geregistreerde allergie voor penicillines, hetgeen verreweg de meest geregistreerde antibiotica-allergie is, hebben we daarnaast een stroomdiagram gemaakt, primair gericht op artsen die op de SEH of verpleegafdeling worden geconfronteerd met een penicilline-allergie bij een acuut zieke patiënt.  Hierdoor kan door hen meestal zelfstandig een veilige afweging worden gemaakt.

Inmiddels is er vanuit verschillende ziekenhuizen interesse in ons protocol getoond. We stellen het met veel plezier beschikbaar aan onze Limburgse collega’s, en staan open voor opmerkingen, vragen of ervaringen met dit protocol.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marlies van Wolfswinkel via m.van.wolfswinkel@mumc.nl.

 

Sluit de enquête