Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Transmurale richtlijnen MRSA en BRMO

MRSA / BRMO werkgroep

De MRSA/BRMO werkgroep van LINK is vanaf medio 2019 gestart met het opzetten van een Limburg brede MRSA richtlijn. Het doel is standaardisatie van transmurale afspraken betreffende diagnostiek, behandeling, follow-up en communicatie rondom een bewezen of verdachte MRSA casus. Er is een aparte richtlijn voor patiënten en voor medewerkers, ook wordt er onderscheid gemaakt tussen bekende patiënten versus onverwachte MRSA positieve patiënten.

De werkgroep heeft vanwege de COVID-19 uitbraak tijdelijk stilgelegen, maar is vanaf 1-1-2022 herstart met het ontwikkelen van een Limburg brede BRMO-richtlijn. Deze richtlijn is nu beschikbaar en inzichtelijk op deze site.

De MRSA/BRMO-richtlijnen trachten in eerste instantie de rolverdeling tussen de verschillende zorginstellingen te verhelderen en af te bakenen, zodat eenieder weet waar hij/zij met MRSA/BRMO gerelateerde vragen terecht kan. De reikwijdte van deze richtlijnen betreft in eerste instantie de volgende Limburgse gezondheidszorginstellingen: verpleeg-en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, instellingen voor gehandicapten zorg en huisartsenpraktijken. De Limburgse ziekenhuizen zijn betrokken bij het opstellen van de transmurale MRSA/BRMO-richtlijnen. Zij zullen echter voor intern gebruik gebruikmaken van de eigen protocollen daar deze uitgebreider en veelomvattender zijn.

De MRSA werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Wil van der Zwet: arts-microbioloog MUMC
  • Marlies van Wolfswinkel: internist-infectioloog MUMC
  • Eefje de Bont: huisarts-onderzoeker UM-Maastricht
  • Monique Schellinx: specialist ouderengeneeskunde Mondriaan
  • Susanne Meuwissen, AVG bij Koraal
  • Math Theunissen: deskundige infectiepreventie GGD Zuid-Limburg en projectleider

De richtlijnen zijn afgestemd met diverse netwerkpartners in ziekenhuizen, VVT, GGZ en huisartsenbestuurders, gehandicaptensector van de huisartsenkoepels in de regio.

Deze richtlijnen zijn adviserend en hebben géén verplichtend karakter.

Sluit de enquête