Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Transmuraal protocol MRSA

MRSA werkgroep

De MRSA werkgroep van LINK is vanaf medio 2019 gestart met het opzetten van een Limburg breed MRSA protocol. Het doel is standaardisatie van transmurale afspraken betreffende diagnostiek, behandeling, follow-up en communicatie rondom een bewezen of verdachte MRSA casus. Er is een apart protocol voor patiënten en voor medewerkers, ook wordt er onderscheid gemaakt tussen bekende patiënten versus onverwachte MRSA positieve patiënten. De reikwijdte van het protocol betreft in eerste instantie de volgende Limburgse gezondheidszorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, gehandicaptensector en huisartsenpraktijken.

De MRSA werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Wil van der Zwet: arts-microbioloog MUMC
  • Marlies van Wolfswinkel: internist-infectioloog MUMC
  • Eefje de Bont: huisarts-onderzoeker UM-Maastricht
  • Monique Schellinx: specialist ouderengeneeskunde Mondriaan
  • Math Theunissen: deskundige infectiepreventie GGD Zuid-Limburg en projectleider
  • Susanne Meuwissen, AVG bij Koraal

Het protocol is afgestemd met diverse netwerkpartners in ziekenhuizen, VVT, GGZ en huisartsenbestuurders, gehandicaptensector van de huisartsenkoepels in de regio.

Sluit de enquête