Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Stimuleringsfonds

Het Limburgs infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK) wil stimuleren dat zorgorganisaties resultaat boeken op ingroeitaken. Ingroeitaken zijn reguliere taken op het gebied van antibioticaresistentie die binnen een organisatie nog onvoldoende zijn ingevuld. LINK heeft daartoe een budget van €100.000 tot 1 mei 2021 gereserveerd. Een organisatie kan een tegemoetkoming aanvragen voor een project voor maximaal €5.000,- (incl. BTW). Organisaties die aanspraak kunnen maken op het stimuleringsfonds zijn: verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, huisartspraktijken/huisartsenkringen, gehandicaptenzorginstellingen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, mondzorgpraktijken, ambulancediensten, ggz-instellingen, GGDen, apothekers, gelegen in de Provincie Limburg (alle gemeenten).

Een aanvraag moet gericht zijn op het boeken van resultaat op de volgende ingroeitaken:

 1. Uniformeren van metingen in de organisatie en informatieaanleveringen aan onder andere het RIVM;
 2. Delen van aanpak infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk ABR;
 3. Delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk ABR (onder andere over dragerschap en resistentie);
 4. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;
 5. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk ABR;
 6. Het uitvoeren van audits binnen de organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn:

 • Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen, inclusief herhaling na 1 jaar;
 • Juist gebruik van antibiotica, bijvoorbeeld via een diagnostisch poetsoverleg (DTO)/farmacotherapeutisch overleg (FTO);
 • Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het vlak van infectiepreventie van een groep medewerkers in een organisatie;
 • In company Inspiratiedag hygiënisch werken, te organiseren door een aantal experts.

Via het menu leest u welke organisaties al aanspraak hebben gemaakt op het stimuleringsfonds. 

Voor meer details over de projectregeling, de procedure en het aanvraagformulier, bekijk de bijlagen onderaan deze pagina. In algemene zin geldt:

 • als het budget is vergeven stopt de regeling;
 • het gaat niet om activiteiten in de zogenaamde warme fase, dat wil zeggen als er sprake is van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)-uitbraak.
Sluit de enquête