Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Protocol BRMO detectie

Aanleiding

Limburgse ziekenhuislaboratoria concluderen met elkaar dat zij de protocollen vanuit de SRI-richtlijnen betreffende BRMO (voorheen bekend als WIP-richtlijnen) volgen. De BRMO-detectie protocollen laten nog veel ruimte voor een verschillende invulling. Men weet niet hoe groot de verschillen in protocollen zijn en op welke punten er verschillen zijn. Hierdoor kunnen de laboratoria:

  • Verschillen in meetresultaten krijgen
  • Data niet delen en spiegelen

Doelen

Te komen tot één afgestemd en getest uniform BRMO detectie protocol voor de Limburgse ziekenhuislaboratoria. Hierdoor produceren de laboratoria identieke resultaten waardoor datadeling mogelijk wordt (verwachte datum: medio 2022). Een van de toepassingen zou kunnen zijn om het vóórkomen van bijvoorbeeld carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) aan elkaar te spiegelen.

Hoe?

Een werkgroep artsen-microbioloog van de vier deelnemende Limburgse ziekenhuislaboratoria is geformeerd in maart 2018. Deze werkgroep heeft de verschillen tussen de diverse BRMO-detectie protocollen in kaart gebracht. De verschillen zijn besproken en geüniformeerde afspraken zijn gemaakt. Het resultaat was een binnen LINK gestandaardiseerd BRMO-detectie protocol.

Om te testen of het betreffende protocol in de vier deelnemende laboratoria dezelfde uitslag geeft, zal in december 2021 een rondzending van 17 monsters worden uitgevoerd met goed gedocumenteerde BRMO’s in een fecale matrix. De laboratoria testen deze monsters geblindeerd. De monsters worden in e-swabs aangeleverd en zijn (indien opgeslagen onder de juiste bewaarcondities) tenminste 7 dagen houdbaar. Er zal een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden waarbij de resultaten besproken worden.

Deze rondzending wordt gefaciliteerd door het laboratorium van het Laurentius MC in Roermond onder leiding van dr. Tanja Schülin en uitgevoerd door analiste Monique Uiterwijk.

Klik op het Excel bestand om het BRMO detectie protocol dat getest wordt te openen. Als het protocol definitief wordt, zijn we de eerste ABR Netwerk regio met een binnen LINK gestandaardiseerd protocol BRMO detectie!

Sluit de enquête