Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

In het door GGD Zuid Limburg geïnitieerde project “Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis (NIEZT)” gaan ervaringsdeskundigen uit verschillende zorgsectoren in Limburg op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek over infectiepreventie. Infectiepreventie is een belangrijke manier om het toenemende maatschappelijke probleem van (verspreiding van) antibioticaresistentie tegen te gaan. Het project is gefinancierd d.m.v. een subsidie van VWS en een bijdrage van LINK. Op basis van de ketenbrede interviews is de GGD vervolgens dieper in gesprek gegaan met de GGZ en gehandicaptensector in Limburg. Hier waren o.b.v. de interviewresultaten grote verbeteringen mogelijk op gebied van infectiepreventie. Benieuwd naar de resultaten, lees dan de rapportages en / of factsheets.

Sluit de enquête