Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

MUIZ Meldpunt Uitbraak Infectieziekte en BRMO / Algemene info

MUIZ

Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectiezieken & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MUIZ) is een online samenwerkingsnetwerk vóór en dóór zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en GGD’en. De webapplicatie toont transparant, ‘realtime’ uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio Limburg.

Dagelijks zijn er talloze patiëntoverplaatsingen tussen zorginstellingen. Infectieziekten verspreiden zich op deze manier en veroorzaken zo makkelijk nieuwe uitbraken. Hierdoor worden patiënten, bewoners en medewerkers ziek, moeten afdelingen soms sluiten en zijn er maatregelen nodig zoals beschermende kleding en desinfectie. Dit kan zorginstellingen veel geld kosten. Dankzij MUIZ is er regionaal overzicht op uitbraken en weten zorginstellingen van elkaar wat er speelt. Zorgprofessionals kunnen zo tijdiger maatregelen nemen om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. De webapplicatie toont bij elke zorginstelling contactpersonen voor vragen en advies. Betrokken professionals worden automatisch geïnformeerd over uitbraken.

Wat is de meerwaarde van MUIZ?

  • U meldt gebruiksvriendelijk en beveiligd uitbraken van infectieziekten en BRMO aan de GGD, aan elkaar en zo nodig aan het RIVM (SO-ZI/AMR);
  • De verspreiding van infectieziekten en BRMO wordt voorkomen, door het transparant delen van informatie over uitbraken;
  • Het versterkt regionale infectiepreventie en ‘awareness’ op uitbraken;
  • Het versterkt het netwerk van infectiepreventieprofessionals, door contact te bevorderen tussen alle betrokkenen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en de GGD;
  • Het rapporteert regionale trends en bijzonderheden door de GGD.

Uiteindelijk bevordert u door het gebruik van MUIZ de patiëntveiligheid en bespaar je op zorg- en personeelskosten.

 

Sluit de enquête