Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Vanuit de projecten I41 health en Kwaliteit uit het Zuyden, heeft Limburg goede ervaringen met het gebruik van één uniforme audit (irisscan). Partners vinden het vooral erg nuttig dat de auditresultaten vergelijkbaar worden met partners in de regio. Hierdoor kan men van elkaars good practices leren en infectiepreventie in de regio verbeteren. Het bevordert tevens een eenheid van taal. Een leerpunt uit beide projecten is de slecht functionerende app voor data analyse. Hierdoor kost de uitvoer van de audit onnodig veel tijd.

Vanuit deze ervaring heeft LINK zijn rol gedefinieerd betreffende auditering:
• Stimuleren en faciliteren uniformering audits rondom infectiepreventie voor ziekenhuizen, VVT, GGZ en gehandicaptenzorg
• Faciliteren goede ICT ondersteuning voor spiegelinformatie en rapportages
• Betrekken van alle ketenpartners bij de ontwikkeling van audits

De uitvoer van audits vindt LINK een verantwoordelijkheid van de netwerkpartners zelf. Door invulling van bovengenoemde rol, streeft LINK naar voldoende draagvlak voor implementatie en uitvoer van de audits. Voor de ontwikkeling en uitvoer van de audit basis hygiëne heeft deze aanpak voor de regio gewerkt.

Sluit de enquête