Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Infectiepreventie audit

ipa

Vanuit de projecten I41 health en Kwaliteit uit het Zuyden, heeft Limburg goede ervaringen met het gebruik van één uniforme audit (irisscan).
Partners vinden het vooral erg nuttig dat de auditresultaten vergelijkbaar worden met partners in de regio. Het bevordert tevens een eenheid van taal. 
Een leerpunt uit beide projecten is de slecht functionerende app voor data analyse. Hierdoor kost de uitvoer van de audit onnodig veel tijd.
Sinds 6 december 2021 is in dit kader de infectiepreventie app (IPA) gelanceerd.

Voor meer informatie: De InfectiePreventie App (IPA) | Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (zorgnetwerkenabr.nl)

Sluit de enquête