Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Audits

Regionaal auditplan

Algemeen, doel en gebruik

De Regionale Zorgnetwerken ABR hebben taken op het gebied van auditsen scholing. Om de zorgnetwerken te ondersteunen bij de uitvoering van deze taken, is door de landelijke werkgroep audits en scholing in verpleeghuizen dit format voor eenregionaal auditplan opgesteld. Dit format kan gelezen worden als een advies aan de zorgnetwerken. De volgende onderdelen komenin het formataan de orde:

  • Het doel en de definitie van audits
  • De geadviseerde inhoud van de audits
  • De beschikbare auditsystemen
  • Het geadviseerde proces

Klik op de afbeelding om het gehele auditplan te openen

Sluit de enquête