Projecten

De missie van LINK is om zoveel mogelijk vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten in Limburg door infecties van resistente bacteriën te voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. Om dit te bereiken heeft LINK een aantal projecten gedefinieerd die hieraan bijdragen.