Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

De missie van LINK is om zoveel mogelijk vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten in Limburg door infecties van resistente bacteriën te voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Hieronder een aantal grote projecten uitgelicht die hieraan bijdragen:

  • Meldpunt Uitbraak InfectieZiekten en BRMO (MUIZ): een online samenwerkingsverband voor en door zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen en GGD'en
  • Typeringslab: onderzoeken welk effect een snel antwoord heeft op vragen betreffende mogelijk beginnende uitbraken van infectieziekten binnen de deelnemende Limburgse ziekenhuizen
  • Transposon project: samenwerkingsproject tussen de laboratoria van MUMC+ en Zuyderland om zicht te krijgen op introductie, transmissieroutes, opsporing en infectiepreventieve maatregelen gerelateerd aan specifieke antibiotica resistente bacteriën
  • Transmurale Richtlijnen MRSA en BRMO: het opzetten van een Limburg-brede transmurale MRSA  en BRMO richtlijn 
  • Project Tirza van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Infectiepreventie audit: uniformiteit voor audits voor zorginstellingen in Limburg
  • Protocol (ZH) antibiotica-allergie: snel beslissen bij een antibiotica-allergie
  • NIEZT: in het door GGD Zuid Limburg geïnitieerde project “Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis (NIEZT)” gaan ervaringsdeskundigen uit verschillende zorgsectoren in Limburg op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek over infectiepreventie

Klik op de linkjes rechts voor meer informatie over deze projecten.

Sluit de enquête