Projecten

De missie van LINK is om zoveel mogelijk vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten in Limburg door infecties van resistente bacteriën te voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. Hieronder een aantal grote projecten uitgelicht die hieraan bijdragen.