Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Teamleden

Adviesgroep

Adviesgroep

De adviesgroep dient voornamelijk als strategisch adviesorgaan. Zij worden ingezet voor advies rondom het jaarplan, de subsidieaanvraag, het visiedocument en overige strategische vraagstukken. De adviesgroep komt vier keer per jaar bij elkaar of vaker op aanvraag. Ook worden zijn per mail geconsulteerd indien nodig. 

De netwerkcoördinator stemt, nadat dit besproken is met het Regionaal Coördinatie Team (RCT), ook vraagstukken af rondom het meerjarenplan, beleidsstukken en strategische vraagstukken. 

 

Sluit de enquête