Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

Teamleden

Teams

Samen met professionals uit verschillende zorgdisciplines wordt het programma van LINK vormgegeven en invulling gegeven aan de activiteiten die het netwerk ontplooit. Deze zijn verdeeld in een viertal teams met verschillende verantwoordelijkheden.

Sluit de enquête