Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

Scholingsplan

les abr link limburg antibioticaresistentie zorgnetwerk

Scholing is een belangrijk onderdeel in de missie van LINK. Daarom hebben we het nationale en internationale aanbod van scholingen op het gebied van antibiotica en infectiepreventie voor huisartsen, ziekenhuizen en de V en V-sector gebundeld. Zie de bijlage voor het complete overzicht. 

 

Sluit de enquête