Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

Onze missie & visie

Onze missie

Zoveel mogelijk voorkomen van vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten in Limburg door infecties vanresistente bacteriën. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft. 

Onze idealen

  • Uniformiteit van detecteren, typeren en een snelle regionale signalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) die wordt ondersteund door een (eu)regionale signaleringsstructuur die bijdraagt aan acties om verspreiding te voorkomen.
  • Een optimaal niveau van infectiepreventie in alle zorgsectoren, bewaakt met uniforme audits van infectiepreventie in de diverse zorgsectoren en een zorgvuldige overdracht van patiënten/cliënten die bekend zijn met dragerschap.
  • Goed gebruik[1] van antibiotica, bewaakt door uniforme spiegelinformatie over antibiotica gebruik in verschillende zorgsectoren.
  • (Eu)regionale responsstructuur bij uitbraken waarbij netwerkpartners kennis en kunde delen bij de bestrijding van uitbraken. 

 


[1] Goed gebruik wordt in dit kader gedefinieerd als het voorschrijven van antibiotica daar waar nodig en zinvol de adequate hoeveelheid medicatie voorschrijven

Sluit de enquête