Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
logo nazl

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Dit in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie. De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals het Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om het Netwerk Acute Zorg vorm te geven en te zorgen dat de acute zorgketens zo optimaal mogelijk functioneren. Ook het inrichten van een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) behoort tot haar taken. In dit overleg participeren alle ketenpartners en worden veranderingen in het acute zorglandschap met elkaar gedeeld en besproken. Tevens heeft het NAZL een opdracht in het ontwikkelen van het Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK). Waarbij gewerkt wordt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom AntibiBioticaResistentie (ABR) en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Het NAZL is een functie van het Maastricht UMC+, en valt onder Transmurale Zorg. Het NAZL staat onder leiding van het medisch hoofd prof. dr. Martijn Poeze en manager dr. Miranda Dirx.

 

Sluit de enquête