Over LINK

LINK is één van de 10 regionale Infectiepreventie en antibioticaresistentie netwerken in Nederland. Samen met betrokken Limburgse ketenpartners werken we aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom ABR en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik en diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Het netwerk werkt tevens samen met de aangrenzende landen Duitsland en België en aangrenzende provincies Brabant en Gelderland, omdat bacteriën zich niks aantrekken van 'grenzen'. 

Onze ketenpatners zijn:

 • Ziekenhuizen
 • V en V sector (thuiszorg en verpleging+verzorging) 
 • Huisartsenorganisaties (huisartsen) incl. ANW zorg (HAP) 
 • GGD 
 • Apotheken 
 • Revalidatiecentra 
 • Verzekeraar 
 • GGZ instellingen 
 • Diagnostische centra 
 • ZLTO 
 • KNMvD 
 • Gehandicaptenzorg 
 • Kinderdagverblijven 
 • Organisaties en professionals in het veterinaire domein 
 • Organisaties en professionals in het milieudomein