Over LINK

LINK is één van de 10 regionale Infectiepreventie en antibioticaresistentie netwerken in Nederland. Samen met betrokken Limburgse ketenpartners:

 • Ziekenhuizen
 • V en V sector (thuiszorg en verpleging+verzorging) 
 • Huisartsenorganisaties (huisartsen) incl. ANW zorg (HAP) 
 • GGD 
 • Apotheken 
 • Revalidatiecentra 
 • Verzekeraar 
 • GGZ instellingen 
 • Diagnostische centra 
 • ZLTO 
 • KNMvD 
 • Gehandicaptenzorg 
 • Kinderdagverblijven 
 • Organisaties en professionals in het veterinaire domein 
 • Organisaties en professionals in het milieudomein 

werken we aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom ABR en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik en diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Het netwerk werkt tevens samen met de aangrenzende landen Duitsland en België en aangrenzende provincies Brabant en Gelderland, omdat bacteriën zich niks aantrekken van 'grenzen'.