Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over LINK

LINK is één van de 10 infectiepreventie- en antibioticaresistentienetwerken in Nederland. Samen met betrokken Limburgse ketenpartners werken we aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik en diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Het netwerk werkt tevens samen met Duitsland en België en aangrenzende provincies Brabant en Gelderland. Bacteriën trekken zich immers niks aantrekken van 'grenzen'. 

Onze ketenpartners zijn:

 • Ziekenhuizen
 • V en V sector (thuiszorg en verpleging+verzorging) 
 • Huisartsenorganisaties (huisartsen) incl. Avond-Nacht-Weekend (ANW) zorg (Huisartsenpost - HAP) 
 • GGD 
 • Apotheken 
 • Revalidatiecentra 
 • Verzekeraar 
 • GGZ instellingen 
 • Diagnostische centra 
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Gehandicaptenzorg 
 • Kinderdagverblijven 
 • Organisaties en professionals in het veterinaire domein 
 • Organisaties en professionals in het milieudomein 

 

 

Sluit de enquête