Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Projecten

Opschonen Allergieregistraties Antibiotica

Ook voor huisartsen is een belangrijke rol weggelegd wat betreft antibioticaresistentie. Zij worden ook in de gelegenheid gesteld om een beroep te doen op het stimuleringsfonds. 

Opschoonactie Registratie Antibiotica-allergie

Huisarts Louis de Wolf heeft met zijn groep het FTO ‘Antibiotica-Allergie’ gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben zij hun oude registraties antibiotica-allergie bekeken. Hiervoor heeft Louis de Wolf een beroep gedaan op het stimuleringsfonds van LINK. Samen met MCC Omnes is een werkwijze voor deze opschoonactie op papier gezet in de vorm van een draaiboek. Dit wordt toegevoegd aan de materialen van het FTO ‘Antibiotica-Allergie’. 

Sluit de enquête