Over LINK

Onze opdracht

Vanuit het ministerie van VWS hebben de regionale zorgnetwerken 11 basistaken gekregen welke zijn verdeeld in 4 clusters:

Cluster A Netwerkvorming

 • Regionaal risicoprofiel en beheersplan opstellen
 • Sociale kaart opstellen en beheren
 • PPO RIVM 
 • Website gebouwd
 • Nieuwsbrieven versturen
 • Strategisch communicatieplan opgesteld
 • Bestuurlijke borging/aanhaking bij het netwerk van het ROAZ 

Cluster B Surveillance

 • Standaardisatie detecteren en gegevens delen
 • Transmurale afspraak BRMO in ontslagbrief incl. deskundigheidsbevordering huisartsen
 • Kwaliteit uit het Zuyden

Cluster C Antibiotic stewardship

 • Pilot uitwerken voor huisartsen voor een ABR indicator met beloning i.s.m. verzekeraar
 • DTO en FTO ABR in ontwikkeling (inmiddels 1 DTO/FTO gegeven)
 • Scholing voor V en V sector (subsidie aanvraag samen met andere netwerken)
 • ROAR (subsidieaanvraag m.b.t. verkeerde registraties antibiotica allergie)
 • Kennisdeling tussen A-teams
 • Inventarisatie scholingen ABR en infectiepreventie voor huisartsen, ziekenhuis en V en v sector
 • Caroussel scholing HA antibioticagebruik en ABR 

 Cluster D infectiepreventie:

 • Uniforme audit basis hygiëne in ziekenhuizen
 • Inventarisatie gemaakt van auditing in Limburg inzake ABR in ziekenhuizen.
 • Inspiratiedag Hygiënisch werken in de langdurige zorg
 • Caroussel scholing HA: hygiënisch werken in de huisartsenpraktijk