Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuwe ontwikkelingen en projecten

Ontwikkelen Transmurale Richtlijn

Probleem

In meerdere regio’s is aan professionals gevraagd wat belangrijk is voor implementatie van transmurale werkafspraken. Daar kwam allereerst naar voren dat benoemen van dragerschap BRMO in ontslagbrieven en –berichten en in verwijsbrieven voor zorgverleners thuis en in instellingen belangrijk is. Vervolgens bleek in meerdere regio’s dat verschillende professionals/instellingen dat verschillend benoemen, wat verwarrend is voor de ontvangende partij.
Verder kwam naar voren dat uniform taalgebruik moet faciliteren dat zorgverleners eenvoudig in richtlijnen kunnen opzoeken welke maatregelen bij welk BRMO-dragerschap horen. Dat vereist dat de terminologie in het berichtenverkeer tussen zorgverleners aansluit op de terminologie in de richtlijnen. De in richtlijnen gebruikte terminologie voor BRMO verschilt nu per setting. Dat komt de toegankelijkheid en het gebruik van de richtlijnen (ook genoemd als knelpunten bij implementatie van transmurale werkafspraken) niet ten goede.

Oplossing

Uniforme terminologie over BRMO dragerschap in ontslagberichten en – brieven,  verwijsbrieven, richtlijnen, voorlichtingsmateriaal voor cliënten en patiënten en transmurale werkafspraken.

Sluit de enquête