Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

Covid-19 vaccin AstraZeneca

Covid-19 vaccin AstraZeneca
 • Hoe werkt het AstraZeneca-vaccin?

  Dit coronavaccin is een zogenoemd vectorvaccin. Bij een vectorvaccin wordt gebruik gemaakt van een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus), waar een klein stukje van de genetische code van het coronavirus aan wordt toegevoegd. De vector, zoals we het dan noemen, wordt zo aangepast dat hij zich niet meer kan vermenigvuldigen en geen ziekte veroorzaakt. Wel stimuleert de vector het afweersysteem om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

 • Hoe snel werkt het AstraZeneca -vaccin?

  U krijgt deze vaccinatie 2 keer. De Gezondheidsraad adviseert dat u de tweede vaccinatie 4 tot 12 weken na de eerste vaccinatie krijgt.

 • Hoe effectief is het AstraZeneca -vaccin?

  Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 60% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 40 mensen COVID-19 krijgen.

 • Hoe lang biedt het AstraZeneca -vaccin bescherming?

  Dat is nu nog niet bekend. De wetenschappelijke studies na vaccinaties lopen nu pas enige maanden. Hoe langer de tijd voortschrijd zal ook steeds meer bekend worden over de duur van bescherming.  

 • Werkt het AstraZeneca -vaccin nog steeds bij een mutatie?

  Ieder virus muteert in zekere mate. Dus dat het coronavirus muteert is niet vreemd. Zover we nu weten heeft de mutatie van het coronavirus geen gevolgen voor dit goedgekeurde vaccin en andere vaccins. Wel blijven we de situatie uiteraard goed monitoren. De fabrikant heeft aangegeven hier verder onderzoek naar te doen. Zodat we zeker weten dat het vaccin voldoende beschermt tegen deze nieuwe variant van het virus.

 • Voor wie is het AstraZeneca -vaccin geschikt?

  U kunt dit vaccin krijgen als u 18 jaar of ouder bent. De Rijksoverheid bepaalt wie een uitnodiging krijgt voor dit vaccin. De gezondheidsraad adviseert gebruik voor mensen ouder dan 60 jaar.

 • Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen van het AstraZeneca -vaccin?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • roodheid;
  • pijn en zwelling op de prikplek;
  • vermoeidheid;
  • hoofdpijn;
  • spier- en gewrichtspijn en
  • koude rillingen.

  Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen ook weer snel (binnen 2 of 3 dagen). De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Ook opgezette lymfklieren, misselijkheid en overgeven komen voor.

 • Kan ik tussen de eerste en tweede AstraZeneca vaccinatie corona krijgen?

  Ja dat kan. Er zijn twee vaccinaties met een tussenpoos van 12 weken nodig voor een goede bescherming tegen corona. Tussen de eerste en tweede vaccinatie is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. En om de maatregelen en adviezen op te volgen.

 • Kan ik anderen nog besmetten tussen de eerste en tweede AstraZeneca vaccinatie?

  De vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het virus, maar we weten nog niet of de vaccinatie er ook voor zorgt dat je anderen niet meer kunt besmetten. Voor een goede bescherming tegen de ziekte zijn twee vaccinaties nodig.

 • Kan ik na de tweede AstraZeneca vaccinatie corona krijgen?

  Ja dat kan. Veertien dagen na de tweede vaccinatie is ruim 90% van de mensen beschermd tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog corona krijgen. Maar de kans is wel klein en het ziekteverloop is dan meestal minder ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona.

 • Kan de vaccinatie met AstraZeneca iemand besmettelijk maken?

  Iemand die gevaccineerd is tegen corona kan als resultaat van de vaccinatie geen virus uitscheiden. Het vaccin bevat namelijk geen virus. Het vaccin kan de ontvanger dus niet besmetten met het virus, en zorgt niet voor de aanmaak van virusdeeltjes in het lichaam zelf.

 • Als ik na de eerste AstraZeneca vaccinatie corona heb gehad, werkt het vaccin dan wel voor mij?

  Dat je na de eerste vaccinatie corona krijgt betekent niet dat het vaccin voor jou niet werkt. Meer dan 60% van de mensen is na de tweede vaccinatie beschermd tegen corona. Na de eerste vaccinatie is  het deel van de mensen dat beschermd is lager dan na twee vaccinaties en kan het zijn dat je na blootstelling nog corona krijgt. Dit betekent niet dat het vaccin niet zijn werk doet. Je lichaam heeft na die eerste vaccinatie dan simpelweg nog niet de kans gehad om een goede bescherming op te bouwen.

  Daarom is het belangrijk om de vaccinatieserie af te maken nadat je hersteld bent van de ziekte, en minstens vier weken na het begin van de klachten. Als je twijfelt of je voldoende hersteld bent van corona, overleg dan met de arts vaccinatie of instelling die jou zal vaccineren.

 • Ik kon het tweede AstraZeneca-vaccin niet in de 12de week halen omdat ik toen ziek was, moet ik dan opnieuw beginnen met de vaccinaties?

  Het advies is om de  2de prik na 4 tot 12 weken. , maar als dat niet gelukt is, dan hoef je niet opnieuw te beginnen met de vaccinatieserie

 • Werking bij mensen tussen 60-64 jaar

  Onderzoeken laten zien dat met het vaccin van AstraZeneca mensen vanaf 18-55 jaar en ouder (tot 65 jaar), immuunstoffen aanmaken tegen corona. De Gezondheidsraad adviseert om 60- tot en met 64-jarigen en bepaalde groepen zorgmedewerkers te vaccineren met dit vaccin. Zo wordt ernstige ziekte door het coronavirus verminderd.