Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

Covid-19 Vaccin BioNTech/Pfizer

BioNTech/Pfizer
 • Wat is het BioNTech/Pfizer-vaccin?

  Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is op 21 december goedgekeurd het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. En het is getest op tienduizenden mensen. Dit vaccin beschermt in 95% van de gevallen tegen het coronavirus. Ook bij ouderen en risicogroepen, zoals:

  • mensen met astma;
  • chronische longziekten;
  • diabetes;
  • hoge bloeddruk;
  • obesitas (BMI hoger dan 30).

  Het vaccin bestaat uit 2 prikken. 7 dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

 • Hoe werkt het BioNTech/Pfizer-vaccin?

  Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is een mRNA-vaccin. Het vaccin bevat een stukje genetische informatie, het mRNA. Dit is een instructie voor de aanmaak van een kenmerkend eiwit van het coronavirus: het spike-eiwit. Stukjes van dit eiwit worden zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam. Als reactie hierop maak je antistoffen aan. Als je daarna in contact komt met het coronavirus, word je door die antistoffen beschermd. Zo is de kans klein dat je ziek wordt van het virus. mRNA-vaccins kunnen niet bij je DNA komen en dus nooit iets veranderen aan je genen. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken.

  Kort: Als u na de vaccinatie in aanraking komt met het coronavirus, dan herkent uw lichaam dit virus. Uw lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die het virus dood kunnen maken. Hierdoor wordt u niet ziek of veel minder ziek.

 • Hoe snel werkt het BioNTech/Pfizer-vaccin?

  U heeft 2 prikken met dit vaccin nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Tussen die 2 prikken zitten minimaal 21 dagen. Vanaf 14 dagen na de tweede prik bent u beschermd tegen het coronavirus.

 • Hoe effectief is het BioNTech/Pfizer-vaccin?

  Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen COVID-19 krijgen.

 • Hoe lang biedt het BioNTech/Pfizer-vaccin bescherming?

  Dat is nu nog niet bekend. De wetenschappelijke studies na vaccinaties lopen nu pas enige maanden. Hoe langer de tijd voortschrijd zal ook steeds meer bekend worden over de duur van bescherming.  

 • Werkt het BioNTech/Pfizer-vaccin nog steeds bij een mutatie?

  Ja het vaccin werkt nog steeds. Het is normaal dat het virus verandert. Dit betekent niet meteen dat het vaccin niet meer werkzaam is, omdat het om kleine veranderingen gaat in het virus. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de nieuwe Britse variant. Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie ook beschermt tegen nieuwe virusmutaties.

 • Voor wie is het BioNTech/Pfizer-vaccin geschikt?

  Dit vaccin is geschikt voor mensen vanaf 12 jaar. In Nederland komen personen dan ook vanaf 12 jaar in aanmerking voor dit vaccin.

 • Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen van het BioNTech/Pfizer-vaccin?

  De volgende klachten komen vaak voor:

  • matige pijn op de injectieplaats, meestal zonder roodheid en zwelling (>80%);
  • vermoeidheid (>60%);
  • hoofdpijn (>50%);
  • spierpijn (>30%);
  • rillingen (>30%);
  • gewrichtspijn (>20%);
  • koorts (>10%).

  Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins ook voorkomen. Alle genoemde bijwerkingen verdwijnen meestal na 1-2 dagen. Mocht iemand meer informatie over bijwerkingen willen, verwijs dan naar de bijsluiter van het vaccin.

 • Kan ik na mijn vaccinatie met BioNTech/Pfizer nog corona krijgen?

  Ja, je kan altijd nog besmet worden met corona. Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin vanaf 7 dagen na de 2e dosis 95% effectief is tegen infectie met SARS-CoV-2 (Kow 2021). Een studie uit de VS wees erop dat vaccinatie met een mRNA-vaccin (Comirnaty of Spikevax van Moderna) in geval van een doorbraakinfectie ook de virale load vermindert (40% lager in gedeeltelijk of volledig gevaccineerde personen ten opzichte van ongevaccineerde personen; 95% BI 16-57) en leidt tot minder koortssymptomen (RR 0,42; 95% BI 0,18-0,98) en een kortere ziekteduur (2,3 dagen minder; 95% BI 0,8-3,7) (Thompson 2021).

  Voor beide situaties blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona en om de maatregelen en adviezen op te volgen.

 • Kan ik anderen nog besmetten tussen de eerste en tweede BioNTech/Pfizer vaccinatie?

  De vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het virus, maar we weten nog niet of de vaccinatie er ook voor zorgt dat je anderen niet meer kunt besmetten. Voor een goede bescherming tegen de ziekte zijn twee vaccinaties nodig.

 • Kan de vaccinatie met BioNTech/Pfizer-vaccin iemand besmettelijk maken?

  Iemand die gevaccineerd is tegen corona kan als resultaat van de vaccinatie geen virus uitscheiden. Het vaccin bevat namelijk geen virus. Het vaccin kan de ontvanger dus niet besmetten met het virus, en zorgt niet voor de aanmaak van virusdeeltjes in het lichaam zelf.

 • Als ik na de eerste BioNTech/Pfizer-vaccinatie corona heb gehad, werkt het vaccin dan wel voor mij?

  Dat je na de eerste vaccinatie corona krijgt betekent niet dat het vaccin voor jou niet werkt. Meer dan 90% van de mensen is zeven dagen na de tweede vaccinatie beschermd tegen corona. Na de eerste vaccinatie is  het deel van de mensen dat beschermd is lager dan na twee vaccinaties en kan het zijn dat je na blootstelling nog corona krijgt. Dit betekent niet dat het vaccin niet zijn werk doet. Je lichaam heeft na die eerste vaccinatie dan simpelweg nog niet de kans gehad om een goede bescherming op te bouwen.

  Daarom is het belangrijk om de vaccinatieserie af te maken nadat je hersteld bent van de ziekte, en minstens vier weken na het begin van de klachten. Als je twijfelt of je voldoende hersteld bent van corona, overleg dan met de arts vaccinatie of instelling die jou zal vaccineren.

 • Ik kon de tweede BioNTech/Pfizer-vaccinatie niet halen omdat ik toen ziek was, moet ik dan opnieuw beginnen met de vaccinaties?

  Nee, dat hoeft niet. Het is nog niet duidelijk hoe lang het vaccin beschermt na infectie met het coronavirus. Daarom is het advies om de vaccinatieserie altijd af te maken. Ook als u tussen de 2 prikken corona krijgt. De tweede vaccinatie kunt u halen nadat u hersteld bent van corona. Dit mag minstens 4 weken na het begin van de klachten.

 • Is het coronavaccin BioNTech/Pfizer nog veilig als er langer dan 3 weken tussen de 2 prikken zit?

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt dat het BioNTech/Pfizer-vaccin blijft beschermen bij een tussenperiode van 3 tot maximaal 6 weken. De Gezondheidsraad en het OMT adviseren dat de 2e prik tot maximaal 6 weken na de 1e prik gegeven wordt. Het verlengen van de tijdsperiode tussen de twee prikken tot zes weken heeft geen invloed op de veiligheid van het vaccin.