Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

Covid-19 Vaccin doelgroepen

 • Met welke medische indicaties hoort een patiënt bij de groep ‘met medische indicaties?

  In algemene zin geldt dat mensen jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik, ze nu in de groep met medische indicaties zitten. Daarnaast behoren onder personen met onderstaande aandoening tot de groep met een medische-indicatie.

  Overzicht medische hoog-risicogroepen en vaccinatie

  1. Patiënten waarbij in de laatste 5 jaar bloedkanker is vastgesteld
  2. Patiënten met ernstig nierfalen
  3. Patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie
  4. Patiënten met een aangeboren (primaire) immuundeficiëntie
  5. Patiënten met neurologische aandoening bij wie de ademhaling gecompromitteerd is
  6. Mensen met syndroom van Down, niet wonend in een instelling
  7. Mensen met morbide obesitas (BMI >40).
 • 60-65 jarige

  Personen geboren in 1956 t/m 1960 zijn door de huisartsen uitgenodigd voor een vaccinatie met AstraZeneca. Vanaf zaterdag 5 juni kunnen personen geboren in 1956 t/m 1960 die nog niet gevaccineerd zijn, ook bij de GGD terecht voor een vaccinatie met een mRNA vaccin. Zij kunnen online een afspraak maken via http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/

  Patiënt die jaarlijks een uitnodiging voor griepprik ontvangt

  Personen die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik ontvangen zijn in mei uitgenodigd voor vaccinatie met een mRNA vaccin bij de GGD.

  Mocht iemand geen uitnodiging hebben ontvangen, dan zal deze persoon op basis van geboortejaar alsnog uitgenodigd worden voor vaccinatie met een mRNA vaccin bij de GGD.

 • Patiënt met bloedkanker.
  • Patiënten met bloedkanker, ernstig nierfalen, orgaan of beenmergtransplantatie, aangeboren immuundeficiëntie, neurologische aandoening met ademhaling zijn reeds uitgenodigd voor vaccinatie in het ziekenhuis: hierbij de startdata.

  Viecuri

  6-4

  Zuyderland

  27-3

  Maatricht UMC+

  7-4

  Laurentius

  3-4

  St. Jans Gasthuis Weert

  26-3

 • Patiënt met ernstig nierfalen
  • Patiënten met bloedkanker, ernstig nierfalen, orgaan of beenmergtransplantatie, aangeboren immuundeficiëntie, neurologische aandoening met ademhaling zijn reeds uitgenodigd voor vaccinatie in het ziekenhuis: hierbij de startdata.

  Viecuri

  6-4

  Zuyderland

  27-3

  Maatricht UMC+

  7-4

  Laurentius

  3-4

  St. Jans Gasthuis Weert

  26-3

 • Patiën die een orgaan- of beenmergtransplantatie heeft ondergaan.
  • Patiënten met bloedkanker, ernstig nierfalen, orgaan of beenmergtransplantatie, aangeboren immuundeficiëntie, neurologische aandoening met ademhaling zijn reeds uitgenodigd voor vaccinatie in het ziekenhuis: hierbij de startdata.

  Viecuri

  6-4

  Zuyderland

  27-3

  Maatricht UMC+

  7-4

  Laurentius

  3-4

  St. Jans Gasthuis Weert

  26-3

 • Patiënt met een aangeboren (primaire) immuundeficiëntie
  • Patiënten met bloedkanker, ernstig nierfalen, orgaan of beenmergtransplantatie, aangeboren immuundeficiëntie, neurologische aandoening met ademhaling zijn reeds uitgenodigd voor vaccinatie in het ziekenhuis: hierbij de startdata.

  Viecuri

  6-4

  Zuyderland

  27-3

  Maatricht UMC+

  7-4

  Laurentius

  3-4

  St. Jans Gasthuis Weert

  26-3

 • Patiënt met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.
  • Patiënten met bloedkanker, ernstig nierfalen, orgaan of beenmergtransplantatie, aangeboren immuundeficiëntie, neurologische aandoening met ademhaling zijn reeds uitgenodigd voor vaccinatie in het ziekenhuis: hierbij de startdata.

  Viecuri

  6-4

  Zuyderland

  27-3

  Maatricht UMC+

  7-4

  Laurentius

  3-4

  St. Jans Gasthuis Weert

  26-3

 • Patiënt met het syndroom van Down niet wonend in een instelling en Patiënt met morbide obesitas (BMI >40).

  Personen woonachtig in Zuid-Limburg die een HA in België of Duitsland hebben contact kunnen opnemen met het vaccinatie callcenter van GGD Zuid-Limburg via 088 880 5005 keuzemenu optie 1. GGD Zuid-Limburg zal dan een afspraak inplannen

  Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad, besloten dat mensen geboren in 1961 of later niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. Daarom is met spoed een andere route ingericht voor mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas die geboren zijn tussen 1-1-1961 en 31-12-2005, zodat zij als hoogrisicogroep zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Zij kunnen hiervoor terecht bij de GGD, of als ze niet mobiel zijn, thuis gevaccineerd worden door Thuisvaccinatie.

  Mensen die niet tot deze twee groepen behoren, kunnen geen afspraak maken bij de GGD of bij Thuisvaccinatie.

  Traject GGD

  De volgende mensen komen in aanmerking voor vaccinatie bij de GGD:

  1. Mobiele thuiswonende mensen met het syndroom van Down (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatielocatie te komen. Zij kunnen een afspraak maken bij het GGD callcenter. Hiervoor is een apart telefoonnummer en een bijbehorende code beschikbaar gesteld. De code is een andere dan voor de mensen met morbide obesitas.

  2. Mobiele thuiswonende mensen met morbide obesitas (BMI >40) (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatielocatie te komen. Zij kunnen vanaf nu een afspraak maken bij het GGD callcenter. Hiervoor is een apart telefoonnummer en een bijbehorende code beschikbaar gesteld.

  Let op: de minister heeft besloten dat ook 16- en 17-jarigen uit de hoog-risicogroepen mogen worden gevaccineerd. U mag deze hoog-risico jongeren nu dus ook meenemen voor zowel het GGD-traject als Thuisvaccinatie. Zij krijgen het vaccin van Pfizer, dat is goedgekeurd vanaf 16 jaar.

  U wordt gevraagd om voor uw praktijk een selectie te maken van bovenstaande groepen. In de NHG-praktijkhandleiding staat beschreven hoe u deze groep kunt selecteren.

 • Patiënt met morbide obesitas (BMI >40).

  Personen woonachtig in Zuid-Limburg die een HA in België of Duitsland hebben contact kunnen opnemen met het vaccinatie callcenter van GGD Zuid-Limburg via 088 880 5005 keuzemenu optie 1. GGD Zuid-Limburg zal dan een afspraak inplannen

  Wanneer ontvangt deze de uitnodiging voor vaccineren?
  De huisarts nodigt op het moment iedereen met een BMI>40 en een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar uit. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor de vaccinatie via uw huisarts. Het is de verwachting dat u door uw huisarts gevaccineerd wordt. Indien u ouder dan 65 bent krijgt u te zijner tijd een uitnodiging via het RIVM voor een vaccinatieafspraak bij de GGD.

  Patiënt wilt ander vaccin dan AstraZeneca
  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vast wie welk vaccin krijgt. U kunt gewoon met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd worden. Individueel maatwerk is niet mogelijk

   

 • Patiënt die jaarlijks een uitnodiging voor griepprik ontvangt

  Wanneer ontvangt deze de uitnodiging voor vaccineren?
  Naar verwachting wordt deze groep in mei uitgenodigd en via de huisartsen gevaccineerd

   

 • Patiënt die aandoening X heeft maar geen jaarlijkse uitnodiging voor de griepprik ontvangt en deaandoening staat ook niet tussen de medisch hoog-risico groepen.

  Wanneer ontvangt deze de uitnodiging voor vaccineren?
  Patiënt behoort niet tot de groep personen met een medische indicatie. In het reguliere vaccinatietraject wordt van oud naar jong gevaccineerd. Zodra de leeftijdsgroep aan de beurt is ontvangt Patiënt automatisch een uitnodiging. Mocht Patiënt in de zorg werken dan ontvangt deze zodra de groep van zorgmedewerkers waar u onderdeel van uit maakt aan de beurt is een uitnodiging.