Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

COVID-19 vaccinaties algemene vragen

Algemene informatie
Voor informatie en het onderling delen van plannen, procedures, kennis en ervaring op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie blijft in Zuid-Limburg de besloten samenwerkingsruimte van de GHOR Zuid-Limburg het centrale punt: https://samenwerkingsruimteplus.viadesk.com/. Crisiscoördinatoren en communicatiefunctionarissen van de zorginstellingen in Zuid-Limburg zijn hierbij aangesloten.

Klik hier om de bijlage te bekijken. Hierin zijn de bovenstaande informatielijnen voor u, als medisch professional, duidelijk geformuleerd. In dit overzicht staan ook de informatielijnen voor burgers aangegeven. Zo kunt u uw patiënten ook doorverwijzen indien zij niet-medische vragen hebben omtrent COVID-19 en het vaccineren tegen COVID-19.

Heeft u nog vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) via het telefoonnummer 088 – 880 5070 of het e-mailadres meldingen.infectieziekten@ggdzl.nl.
Met vriendelijke groet, GGD Zuid-Limburg & Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK)

Lid worden van de Limburgse siilo omgeving

Heeft u nog geen siilo account maar wilt u wel lid worden? Klik dan op onderstaande link, maak een account aan en scan de QR code.
https://www.siilo.com/nl/ggd-limburg

 

Algemene vragen
 • Waar kan ik als (zorg)professional terecht met vragen?

  Medische vaccinatievragen:

  In april 2020 is de siilo app geïntroduceerd ter ondersteuning aan zorgprofessionals als middel om vragen met betrekking tot COVID-19 te beantwoorden. De siilo app is ingericht met bouwstenen waar (medische) vragen gesteld kunnen worden aan de arts infectieziektebestrijding of deskundige infectiepreventie. Deze ondersteuning binnen de siilo app is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg, Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK) en siilo.

  Vanaf donderdag 28 januari is binnen deze siilo-omgeving een nieuwe tegel beschikbaar: vaccineren. Hier kunt u terecht met al uw patiënt-specifieke medische vragen omtrent het vaccineren tegen COVID-19. Deze app kan gebruikt worden indien uw vraag niet via de landelijke kanalen beantwoord kan worden. Om de informatiestructuur te stroomlijnen, vragen wij u deze vaccinatietegel enkel te gebruiken voor medische vragen. Wij streven ernaar om uw vraag binnen enkele werkdagen te beantwoorden.

  Voor professionals is er een speciaal telefoonnummer over de covid-19 vaccinatie: 088-678 8900 (vanaf 4 januari). Hier kunnen zij terecht voor medisch inhoudelijke vragen, vragen over het logistieke proces en over de registratie. Burgers kunnen bellen met 0800-1351 of kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie

  Niet-medische vragen:

  De siilo app is enkel bedoeld voor medische vragen. Voor niet-medische vragen, zoals logistieke of administratieve vragen, kunt u terecht bij de crisisteams van uw regionale koepelorganisatie (ZIO, HOZL of Meditta). Ook kunt u veel informatie vinden op de website van het RIVM.

  Indien u via deze wegen geen antwoord vindt op uw vraag kunt u een email sturen naar 5005@ggdzl.nl

  Ook hier streven wij ernaar om uw vraag binnen enkele werkdagen te beantwoorden.

 • Biedt griepvaccinatie bescherming tegen COVID-19?

  Nee. De griepprik is geen vaccin tegen COVID-19. De griepprik beschermt tegen griep. Griep ontstaat door griepvirussen (influenzavirus). COVID-19 wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De griepprik beschermt dus niet tegen het nieuwe coronavirus.

 • Waarom is het belangrijk om te registreren wie welk vaccin heeft ontvangen?

  Allereerst is het belangrijk voor de personen zelf om te weten welk vaccin is toegediend en wanneer. Alleen dan kunnen zij, als het nodig is, geïnformeerd worden als er een probleem is met een vaccin.

  Ook zorgt registratie voor duidelijkheid over wanneer een persoon voor de tweede vaccinatie opgeroepen moet worden en welk vaccin gegeven moet worden. Zo kan iedereen volgens het juiste vaccinatieschema gevaccineerd worden.

  Daarnaast is een vaccinatieregister ook van belang om te monitoren hoe vaak bijwerkingen optreden en bij wie dat gebeurt, hoe effectief het vaccin is bij verschillende doelgroepen of leeftijden, en welk deel van de bevolking of doelgroep al (volledig) gevaccineerd is. Deze informatie wordt gebruikt om zo nodig het vaccinatieprogramma bij te sturen en om in te kunnen grijpen in het geval dat er iets mis blijkt te zijn met een bepaalde batch. Daarnaast helpt deze informatie om te bepalen wanneer maatregelen afgeschaald kunnen worden.

Werkzaamheid
 • Kan iemand na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?

  Er zijn inmiddels enkele studies verschenen die laten zien dat vaccinatie tegen COVID-19 ook de overdracht van het virus van de ene persoon op de andere vermindert.

 • Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

  Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat iemand thuisblijft en zich laat testen bij klachten die bij corona passen.

  Als iemand binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heeft iemand naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heeft iemand contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

 • Mag een zorgmedewerker die gevaccineerd is zonder persoonlijke beschermingsmiddelen werken?

  Nee, na vaccinatie gelden nog steeds dezelfde regels rondom persoonlijke beschermingsmiddelen. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. De kans dat je zelf ziek wordt is na vaccinatie veel kleiner, maar het is nog niet duidelijk of iemand het virus ook niet meer kan overdragen. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat iemand persoonlijke beschermingsmiddelen blijft gebruiken zoals beschreven in de standaard richtlijnen. Dit beschermt de persoon en de patiënten.

  Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen na vaccinatie mogelijk aangepast.

 • Moet iemand die gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft in quarantaine?

  Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich na vijf dagen laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Daarom moeten gevaccineerde personen gewoon in quarantaine als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van een persoon met corona.

  Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het quarantainebeleid mogelijk aangepast.

 • Kan de vaccinatie iemand besmettelijk maken?

  Iemand die gevaccineerd is tegen corona kan als resultaat van de vaccinatie geen virus uitscheiden. Het vaccin bevat namelijk geen virus. Het vaccin kan de ontvanger dus niet besmetten met het virus, en zorgt niet voor de aanmaak van virusdeeltjes in het lichaam zelf.

 • Moet een gevaccineerde bewoner verpleegd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen?

  Ja, een gevaccineerde bewoner moet volgens de geldende richtlijnen verpleegd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen. Vaccinatie beschermt niet voor 100%, dus een gevaccineerde bewoner loopt nog steeds kans om ziek te worden en/of het virus te verspreiden. Voor de veiligheid van de bewoner, de medewerkers, én de andere bewoners moet er daarom ook bij volledig gevaccineerde bewoners volgens de richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

 • Zal iemand die gevaccineerd is, een positieve (PCR polymerase chain reaction) of positieve antigeentest krijgen?

  Nee, de vaccinatie heeft geen invloed op de testen die gebruikt worden door de GGD’en (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om de infectie op te sporen, zoals de PCR (polymerase chain reaction) -test en de antigeen-sneltesten.

 • Kan iemand anderen nog besmetten tussen de eerste en tweede vaccinatie?

  De vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het virus, maar we weten nog niet of de vaccinatie er ook voor zorgt dat iemand anderen niet meer kan besmetten. Voor een goede bescherming tegen de ziekte zijn twee vaccinaties nodig.

 • Iemand is ziek geworden na de eerste vaccinatie. Mag diegene de tweede vaccinatie halen?

  Nee, zolang iemand ziek is kan diegene zich niet laten vaccineren. Als iemand klachten heeft die lijken op corona, laat diegene zich testen:

  • Als iemand corona heeft kan diegene vanaf 4 weken na de testuitslag gevaccineerd worden.
  • Als iemand geen corona heeft kan diegene gevaccineerd worden als er geen koorts meer aanwezig is

  Maak een nieuwe afspraak via de website Rijksoverheid.

 • Kan iemand als tweede vaccinatie een vaccin van een ander merk krijgen?

  Gezondheidsraad heeft positief advies gegeven voor het vaccineren met Comirnaty (bioNtTech/Pfizer) na de 1e vaccinatie AstraZeneca.

 • Werkt het vaccin nog als er een nieuwe mutatie komt?

  Ja, het vaccin werkt nog steeds. Het is normaal dat het virus verandert. Dit betekent niet meteen dat het vaccin niet meer werkzaam is, omdat het om kleine veranderingen gaat in het virus. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de nieuwe Delta variant. Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie beschermt tegen nieuwe virusmutaties.

 • Iemand kon de tweede vaccinatie niet halen. Moet diegene nu opnieuw beginnen met de vaccinaties?

  Nee, er kan een nieuwe afspraak worden gemaakt. Maak een nieuwe afspraak via de website Rijksoverheid.nl

Bijwerkingen tijdens en na toediening vaccins
 • Wat moet ik doen als iemand flauwvalt tijdens vaccinatie?

  Als iemand flauwvalt dan leg je deze persoon zo snel mogelijk op de zij. Geef na het herstellen van het bewustzijn iets te drinken met suiker en adviseer om daarna wat te eten. Flauwvallen is een vasovagale reactie en kenmerkt zich door bewustzijnsverlies, bleekheid en een zwakke trage pols.

 • Wat moet ik doen als iemand na een vaccinatie een anafylactische reactie krijgt?

  Een anafylactische reactie na een vaccinatie is zeer zeldzaam. Als er tekenen zijn van een anafylactische reactie na de prik dan kan dat gevaarlijk zijn en snel leiden tot een anafylactische shock. Je moet dan dus snel handelen. Volg het lokale shockprotocol; leg de persoon neer, controleer de vitale functies volgens het ABCDE schema, en vraag meteen iemand om 112 te bellen en de degene te waarschuwen die op locatie de leiding neemt bij medische noodgevallen en medicatie mag toedienen! De ambulancedienst is gewaarschuwd voordat het vaccineren begint; zij staan klaar voor een snelle reactie.

 • Een persoon gebruikt afweeronderdrukkende medicatie of heeft een slechte afweer. Mag hij/zij dan wel gevaccineerd worden tegen COVID-19?

  Dit is afhankelijk van het soort vaccin. RNA ribonucleic acid  vaccins, zoals het Pfizer/BioNTech vaccin, bevatten geen levend virus. Daarom zijn deze vaccins veilig voor personen die afweeronderdrukkende medicatie slikken of om andere redenen een verminderde afweer hebben. Wel is de kans groot dat deze personen verminderd immuun zullen worden.

  Tijdelijk uitstel van vaccinatie wordt geadviseerd als de verwachting is dat de immuunrespons verbetert met de tijd, zoals bijvoorbeeld na staken van biologicals of chemotherapie, of verlopen tijd na transplantatie. Voor deze groep ernstig immuungecompromitteerden is dus een zorgvuldige afweging van de voordelen en mogelijke nadelen van een COVID-19-vaccinatie van belang. De behandelend arts speelt hierin een belangrijke rol, zij zijn als beste in staat om te beoordelen of de vaccinatie kan worden toegediend en wat het beste moment is.

 • Wat zijn veel voorkomende bijwerkingen?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen plek op de arm daar waar geprikt is, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen, gewrichtspijn en koorts. Deze klachten zijn meestal licht tot matig en ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie.

  Zie voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de samenvatting van de productkenmerken (paragraaf 4.8).

 • Wanneer en hoe lang treden bijwerkingen op na de vaccinatie?

  Volgens de richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#9-postvaccinale-verschijnselen) beginnen de postvaccinatie bijwerkingen direct na de COVID-19 vaccinatie en zijn binnen 1-2 dagen verdwenen. Als de klachten in de eerste 1-2 dagen na de vaccinatie ontstaan en daarna weer verdwijnen, is het aannemelijk dat het gaat om bijwerkingen van de vaccinatie. Indien er (ook) andere klachten ontstaan, iemand ernstig ziek wordt, of er een hoog risico is op SARS-CoV-2-besmetting, is het verstandig om andere oorzaken van de klachten te overwegen en zo nodig diagnostiek in te zetten zoals in dit geval is gebeurd.

 • Wat zijn contra-indicaties voor een tweede prik na allergische/anafylactische reactie op eerste prik?

  Absolute en relatieve contra-indicaties zijn hier te vinden:
  https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-handreiking-beoordelen-allergische-reacties.pdf
  Het besluit voor een tweede prik wordt gemaakt in overleg met een arts, danwel de huisarts of de arts aanwezig op de vaccinatiestraat.

 • Zijn er interacties met andere medicatie?

  Op dit moment zijn er voor de Covid vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Moderna geen interacties onderzocht/beschreven met andere medicatie. Bijwerkingen/interacties kunnen door mensen zelf of door zorgverleners gemeld worden bij bijwerkingencentrum Lareb via volgende link: https://www.lareb.nl/image-widget/bijwerkingen-coronavaccins

 • Is factor-V-Leiden een contra-indicatie voor vaccinatie met Astra-Zeneca?

  Op dit moment (25-03-2021) is factor-V-Leiden geen contra-indicatie voor vaccinatie met Astra-Zeneca. De richtlijnen hierover zijn niet aangepast na de laatste publicaties. De EMA geeft aan dat de voordelen van vaccinatie vele malen groter zijn dan het mogelijke risico op het zeldzame beeld van DIC en CVST na vaccinatie. Het is nog niet aangetoond dat dit zeldzame ziektebeeld door het vaccin komt. 

  Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en mensen die geprikt worden om alert te zijn op symptomen van trombose én trombocytopenie na een prik met Astra-Zeneca. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/aanvullende-waarschuwing-in-productinformatie-covid-19-vaccin-astrazeneca

 • Hebben mensen na tweede vaccinatie meer bijwerkingen?

  Over het algemeen zijn de bijwerkingen na vaccinatie met Astra-Zeneca heviger na de eerste vaccinatie en minder hevig bij de tweede vaccinatie. Na de tweede vaccinatie met een mRNA-vaccin (Pfizer en Moderna) nemen de bijwerkingen wel toe (in aantal en in ernst). Meer informatie via de link hieronder

 • Kunnen mensen met een allergische reactie op de eerste vaccinatie alsnog een tweede vaccinatie krijgen?

  Er wordt gewerkt aan een traject waarbij personen, die na de eerste COVID-19 vaccinatie een mogelijke ernstige allergische reactie hebben gehad, via de huisarts verwezen kunnen worden naar een allergoloog. Deze personen hebben nu een voorlopige contra-indicatie voor een tweede vaccinatie gekregen. Op dit moment wordt de route voor deze personen nader uitgewerkt, er volgt zo spoedig mogelijk besluitvorming over een brede, gecoördineerde, landelijke aanpak. Mogelijk betreft dit honderden patiënten, dus afstemming tussen ziekenhuizen, huisartsen en vaccinatieartsen is noodzakelijk. Verzoek aan huisartsen, GGD-artsen en overige verwijzers om op dit moment nog geen patiënten aan te melden c.q. te verwijzen naar allergologen of dermatologen totdat een en ander geregeld is en het duidelijk is hoe de route gaat worden.  Zodra er meer duidelijk is hoe het brede, landelijke traject geregeld gaat worden ontvangt u nader bericht. Nieuwsbericht

Ziekte, medicijnen en behandelingen
Zwangerschap
 • Is het vaccin veilig als iemand zwanger is?

  Uit studies zijn geen aanwijzingen gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we het op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies voor iemand die zwanger is, is om na de zwangerschap te laten vaccineren.

  Heeft iemand die zwanger is gezondheidsproblemen waardoor diegene een hogere kans heeft om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met een arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.

  Als iemand zich laat vaccineren tijdens de zwangerschap verzoeken we deze persoon om dit te melden bij Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen). Lareb verricht onderzoek naar de veiligheid van coronavaccinatie tijdens de zwangerschap.

 • Wat moet iemand doen als iemand tussen de eerste en tweede vaccinatie zwanger blijkt te zijn?

  Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie gevolgen heeft voor de zwangerschap. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we op dit moment voor de zekerheid af om tijdens de zwangerschap te vaccineren. Het advies is om na de zwangerschap de tweede vaccinatie te halen. Heeft iemand gezondheidsproblemen waardoor diegene een hogere kans heeft om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met een arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.

  Als iemand zich laat vaccineren tijdens de zwangerschap verzoeken we deze persoon om dit te melden bij Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen). Lareb verricht onderzoek naar de veiligheid van coronavaccinatie tijdens de zwangerschap.

 • Zijn de vaccins bewezen veilig in combinatie met zwangerschap?

  Voor alle coronavaccins geldt dat er weinig of helemaal geen zwangere vrouwen meededen met de onderzoeken die zijn uitgevoerd voordat de vaccins op de markt werden toegelaten. Voor alle vaccins geldt dus dat we op dit moment erg weinig informatie hebben over de veiligheid van vaccinatie tijdens de zwangerschap.

 • Als iemand het vaccin heeft gekregen wordt daarna zwanger, is het kind dan ook beschermd?

  We weten dat antistoffen van de moeder tijdens de zwangerschap via de placenta naar het kind gaan. Daardoor worden baby’s geboren met antistoffen die ze hebben gekregen van hun moeder. Deze antistoffen verdwijnen langzaam in de maanden na de geboorte. We weten nog niet of dit voor de antistoffen na coronavaccinatie ook zo is, maar dat lijkt wel aannemelijk.

 • Kan iemand het vaccin nemen als diegene van plan is om zwanger te worden?

  Ja, dat is geen probleem, zolang diegene nog niet zwanger is tijdens de vaccinaties. Als iemand achteraf toch zwanger bleek te zijn tijdens de vaccinaties, is dat geen reden om zich zorgen te maken.

 • Heeft het vaccin invloed op de vruchtbaarheid of IVF behandeling?

  Nee, vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als iemand zwanger wil worden via IVF is het goed om met de gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.

 • Mag iemand borstvoeding geven nadat diegene gevaccineerd is?

  Ja, dat mag. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij het kind kan komen.

 • Kan iemand het vaccin nemen in combinatie met de pil of andere anticonceptiemiddelen?

  Ja, dat kan. Vaccins hebben geen invloed op de werkzaamheid van de pil of andere anticonceptiemiddelen. Omgekeerd hebben de pil of andere anticonceptiemiddelen geen invloed op het afweersysteem en ook niet op de afweerreactie die het coronavaccin opwekt.

 • Wat is het beleid m.b.t. vaccineren van zwangere vrouwen?

  om zwangeren routinematig te vaccineren, zodra ze hiervoor worden uitgenodigd, met een van de twee mRNA-vaccins. Zwangeren met morbide obesitas en met een andere medische indicatie (griepvaccinatiebeleid) worden via de huisarts uitgenodigd voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zwangere zorgverleners, binnen de groepen die nu worden uitgenodigd, komen in aanmerking voor een mRNA-vaccin bij GGD of ziekenhuizen. De overige zwangeren worden op leeftijd (oud naar jong) uitgenodigd volgens het programma voor een mRNA-vaccinatie bij de GGD. Zie ook: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-2-relatieve-contra-indicaties

  Meer informatie over vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Bestellen en bewaren van de vaccins
 • Hoeveel vaccins kunnen er uit één bereide flacon van Pfizer?

  Tijdens de eerste periode van het vaccineren is gebleken dat er onduidelijkheid is over het aantal doses dat uit één bereide flacon van Pfizer gehaald kan worden. In sommige ziekenhuizen bleken er zeven volledige doses opgetrokken te worden, terwijl de norm is dat er maximaal zes doses uit één flacon mogen komen. Na overleg tussen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is het volgende besloten:

  1. De norm blijft dat er zes doses uit één bereide flacon van Pfizer mogen worden gehaald. Alleen ziekenhuizen die voldoen aan de criteria van de NVZA kunnen hier, onder bepaalde omstandigheden van afwijken. Zij moeten dit goed kunnen verantwoorden. Zo mogen zij alleen werken met speciale spuiten en naalden, en het personeel moet hier een opleiding voor gehad hebben en werken volgens dit protocol. Omdat niet bekend is of uit alle flacons zeven doses gehaald kunnen worden, moeten zij goed registreren hoeveel doses er zijn opgetrokken.
  2. Voor alle overige vaccinatielocaties blijft dus gelden dat er maximaal zes prikken uit één flacon gehaald kunnen worden.
  3. Over het gebruik van meer flacons voor het samenstellen van één dosis blijft gelden dat dit niet mag volgens de uitvoeringsrichtlijn en de productinformatie.
 • Worden de vaccins met de bijbehorende materialen geleverd?

  De vaccins worden geleverd met veiligheidsnaalden, spuiten en indien nodig: opzuignaalden, vloeistof voor verdunning, stickers met batchnummer voor de vaccinatieregistratiekaartjes.

 • Waar worden de vaccins bewaard?

  Direct na levering worden de vaccins in een medische koelkast geplaatst. De koelkast houdt de temperatuur constant tussen de 2 en de 8 graden Celcius.

Vaccinatiestrategie
 • Wat is het advies met betrekking tot het vaccineren van kinderen?

  De minimale leeftijdsgrens voor vaccinatie is op het moment vanaf 12 jaar in Nederland.

 • Patiënt van 65+ is niet mobiel genoeg om naar de vaccinatielocatie van de GGD te komen

  Iemand die in staat is naar een huisartspraktijk te komen is in principe ook mobiel genoeg om met hulp naar een vaccinatielocatie van de GGD te gaan. In Limburg kunnen alle 70-plussers die een vaccinatie uitnodiging hebben ontvangen na het plannen van een afspraak contact opnemen met Omnibuzz. Zij worden vervolgens thuis opgehaald en naar de vaccinatielocatie gebracht. Op de vaccinatielocatie van de GGD zal een host de persoon verder begeleiden. Op locatie zijn ook rolstoelen aanwezig. Omnibuzz wacht op locatie en zal na vaccinatie de persoon netjes thuis afzetten.

 • Wat is de vaccinatiestrategie?

  De vaccinatiestrategie in Nederland kunt u raadplegen via de link hieronder. Dit schema geeft een beeld van de aanpak voor vaccinatie. De echte planning en volgorde van vaccinatie hangt af van bijvoorbeeld de goedkeuring, werking en levering van de vaccins en of mensen zich willen laten vaccineren.

 • Kunnen mensen kiezen tussen de verschillende vaccins?

  Antwoord: mRNA vaccins (Moderna en BioNTech/Pfizer) zijn beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar. Welk vaccin iemand krijgt hangt af van de voorraad op locatie, hierin kunnen mensen niet zelf kiezen. Mensen ouder dan 18 jaar kunnen kiezen voor een Janssen vaccin.

 • Wat is het beleid bij personen die een vaccinatie weigeren of niet naar de afspraak komen?

  Bij mensen die bellen dat zij liever een ander vaccin krijgen, wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is; of dit op een later moment wel kan is niet bekend. Van mensen die besluiten af te zien van een vaccinatie nadat een afspraak is gemaakt, wordt het afspraakdossier gesloten. Dit wordt niet genoteerd of doorgegeven aan het RIVM. Iemand krijgt geen nieuwe oproep voor een ander vaccin. De persoon kan wel op een later moment alsnog in gaan op de uitnodiging; op voorwaarde dat het vaccin voorradig is, anders kan er vooralsnog geen alternatief aangeboden worden.

 • Is een tweede vaccinatie geïndiceerd, wanneer iemand na zijn eerste vaccinatie alsnog een Covid besmetting oploopt?

  Indien iemand recent een Corona infectie doormaakte en dit na zijn of haar eerste Corona vaccinatie, blijft een 2de vaccinatie geïndiceerd. Het bepalen van antistoffen zal het beleid niet veranderen. Antistoffen geven een indicatie over een doorgemaakte infectie en stijgen ook door een Corona vaccinatie. De hoogte van de antistoffen zal per persoon verschillen en geeft verder geen uitsluitsel over beschermende immuniteit. 

  Voor mensen uit hoogrisicogroepen van wie het immuunsysteem ernstig onderdrukt is (o.a. bij hematologische maligniteit in de afgelopen 5 jaar, status na stamcel of beenmergtransplantatie) blijft het advies sowieso 2 keer vaccineren, ook bij een doorgemaakte Corona infectie in de 6 maanden voor de eerste vaccinatie. Meer info is terug te vinden op: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-3-covid-19-doorgemaakt 

  Mogelijk geldt dat ook voor de overige immuungecompromitteerde patiënten die niet onder die hoogrisicopatiënten vallen. Dit is de groep patiënten die voor de influenzavaccinatie wordt geselecteerd op basis van deze kwalificatie: verminderde weerstand tegen infecties. In geval van een (vermoede) immuunsuppressie – en dus niet optimale vaccinrespons – of twijfel hierover is er de voorkeur voor 2 vaccindoses, ook al is er sprake geweest van COVID-19 in de laatste 6 maanden. Een overzicht wordt gegeven in de tabellen op deze pagina: https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten. Daarom wordt nu geadviseerd bij de groep met ‘medische indicatie’ bij veronderstelde immuunsuppressie met 2 doses te vaccineren ook bij een doorgemaakte COVID-19 in de laatste 6 maanden. 

 • Is een antistofbepaling na de eerste Covid vaccinatie zinvol?

  Voor mensen uit hoog risicogroepen van wie het immuunsysteem ernstig onderdrukt is (o.a. bij hematologische maligniteit in de afgelopen 5 jaar, status na stamcel of beenmergtransplantatie) blijft het advies sowieso 2 keer vaccineren, ook bij een doorgemaakte Corona infectie in de 6 maanden voor de eerste vaccinatie. Meer info is terug te vinden via de link hieronder

 • Mag iemand onder de 60 jaar een 2e vaccinatie met Astra-Zeneca krijgen?

  Mensen die al een eerste vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca hebben ontvangen, worden – ongeacht hun leeftijd – uitgenodigd voor een tweede vaccinatie met Astra-Zeneca/Vaxzevria, als de eerste vaccinatie geen (trombose met trombopenie-)problemen gaf.

 • Is het combineren van vaccins aangeraden?

  Combineren is volgens het advies van de gezondheidsraad veilig. Na AstraZeneca mag iemand BioNTech/Pfizer krijgen.

  Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt.

 • Kunnen mensen zonder BSN ingepland worden voor een vaccinatie bij de GGD?

  Mensen zonder BSN kunnen op dit moment niet worden ingepland voor een vaccinatie bij de GGD. Deze mensen worden op dit moment verwezen naar de ambassade van hun geboorteland/nationaliteit in Nederland.  

 • Kunnen immuungecompromitteerde patiënten nu al een derde vaccinatie krijgen?

  Vanaf donderdag 7 oktober krijgen zo’n 300.000 Nederlanders een uitnodiging voor een derde coronavaccinatie. Zij krijgen deze uitnodiging via een medisch specialist, omdat zij door een ernstige afweerstoornis mogelijk niet voldoende antistoffen tegen covid-19 hebben aangemaakt. Met de uitnodigingsbrief kunnen zij naar een van de GGD’en voor de derde vaccinatie.

 • Wordt een derde mRNA vaccinatie geadviseerd?

  Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuungecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. Bij sommige ernstig  immuungecompromitteerde patiënten zijn twee vaccinaties onvoldoende. Zij hebben te weinig  afweer opgebouwd. Bij hen kan een derde prik verbetering geven van de immuniteit.

Toediening
 • Toedieningsinterval

  Fabrikant 

  Aantal 
  doses 

  Streef 
  interval 
  (weken) 

  Window- 
  interval 
  (dagen) 

  Pfizer 

  in de 6e week 

  21-42 

  Moderna 

  4 weken 

  28-42* 

  AstraZeneca 

  Janssen

  1

  in de 12e week 

  n.v.t.

  28-98

  n.v.t.

  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie 

  Specifiek voor Pfizer:  

  De volledige serie bestaat uit 2 doses van 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml). Het interval dat vanaf medio januari 2021 gehanteerd wordt tussen de twee doses is 35-42 dagen. Dat is langer dan het standaard interval van 21 dagen dat in de bijsluiter vermeld staat en tot medio januari gehanteerd werd. Op basis van het gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het OMT heeft de minister van VWS besloten om dit interval te verlengen. In de effectiviteitsstudie van Comirnaty zijn deelnemers geïncludeerd die een tweede dosis kregen tot 42 dagen na de eerste dosis. Daarnaast is dit interval conform het recente WHO-advies. De verlenging van het interval geeft de mogelijkheid om op korte termijn meer mensen de eerste vaccinatie te geven. Vanaf 21 januari 2021 worden nieuwe afspraken voor de tweede vaccinatie gepland in de zesde week na de eerste vaccinatie, 35-42 dagen na de eerste vaccinatie. Als dat niet lukt, dient de afspraak eerder gemaakt te worden. 

  In de SmPC wordt een interval van 21 dagen aanbevolen. Het is onwenselijk om een korter interval te hanteren dan 21 dagen. In de klinische studie werd een minimum interval van 19 dagen aangehouden, maar de EMA heeft dit niet overgenomen. Als de tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart. Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. Zie ook de richtlijn van de CDC. 

   

  Specifiek voor Moderna:  

  De volledige serie bestaat uit 2 doses van 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml) met een interval van 28 dagen, eventueel met een uitloop naar 35 dagen. Dit kan nog veranderen als er meer informatie is. Het is onwenselijk om een korter interval dan 28 dagen te hanteren. In de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) wordt in de klinische studie een minimum interval van 25 dagen aangehouden. Als de tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart. Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden.  

   

  Specifiek voor Astra-Zeneca:  

  De volledige serie bestaat uit 2 doses van 0,5 ml (min. 2,5 × 108 infectieuze units (Inf.U)/0,5 ml) met een interval van 4 tot 12 weken met een voorkeur voor de 12e week. Als de 2e vaccinatie iets later plaatsvindt, bijvoorbeeld in week 13, is dat ook prima. 

  Het is onwenselijk om een korter interval dan 4 weken (28 dagen) te hanteren. Als de tweede vaccinatie buiten het geadviseerde interval valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart. Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. 

 • Wat is het beleid wanneer iemand een anafylactische reactie doormaakte na een ander vaccin, medicijn of voedingsmiddel?

  Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-contra-indicaties-en-aandoeningen-die-aandacht-vragen-bij-alle-covid-19-vaccins): 

  • Aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin 
  • Aangetoonde zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin 

   Een anafylactische reactie in het verleden (bijvoorbeeld na een ander vaccin, medicijn of voedingsmiddel) is geen contra-indicatie voor een COVID-19-vaccinatie, maar wel een reden om als voorzorgsmaatregel een wat langere observatieperiode van 30 minuten na de vaccinatie in acht te nemen.

 • Moet er een dosisaanpassing gebeuren bij volwassenen met een laag lichaamsgewicht?

  Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk bij een laag lichaamsgewicht. Er kan met de gebruikelijke dosis worden gevaccineerd. De dosering van vaccins is gebaseerd op de maturiteit van het immuunsysteem, niet op basis van lichaamsgewicht. 

beleid na vaccinatie
 • Is het combineren van vaccins aangeraden?

  Nee, op dit moment is het niet aangeraden vaccins van verschillende fabrikanten uit te wisselen. Van een aantal vaccins zijn 2 doses nodig. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effectiviteit van een serie bestaande uit twee vaccins van verschillende fabrikanten. In deze fase van de vaccinatiecampagne is het uitgangspunt dat iedere deelnemer tweemaal hetzelfde vaccin krijgt toegediend. Als er in een voorkomend geval een tweede vaccinatie wordt toegediend met vaccin van een ander merk, hoeft er geen derde vaccinatie gegeven te worden. De beschikbare vaccins induceren allemaal bescherming tegen het spike-proteïne van SARS-CoV-2.

Jongeren en COVID-19 vaccinatie