Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

kennisplatform

Palliatieve zorg bij Covid-19

 • Wat is er afgesproken t.a.v. opnamebeleid?

  Besteed aandacht aan luchtwegproblemen en/of koorts bij aanmelding van nieuwe patiënten. Wanneer daar sprake van is kan gevraagd worden een corona-negatief-testuitslag te overleggen. Indien deze niet kan worden overlegd kan worden besloten de patiënt niet op te nemen. Echter verschilt het beleid per instelling en kunnen er aanvullende maatregelen getroffen worden om een patiënt op te kunnen nemen.

  Beperk de toegang van naasten tot een kleine kring van directe naasten. Deze maatregel is er met name om de zorgverleners te beschermen.

 • Wat kunnen bezoekers doen om het verspreiden te verminderen of voorkomen?

  Verspreiding van het coronavirus kan verminderd worden door het bezoek op de kamer van de patiënt te laten blijven.

  Verder blijven de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM belangrijk om te volgen:

  • Bij binnenkomst geen handen te schudden.
  • Bij binnenkomst en voor vertrek uw handen te wassen met water en zeep. Was ook tussen uw vingers. Dit kan op uw kamer.
  • Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze direct weg.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoeken of tissues.
 • Mag men nog bezoek ontvangen in het hospice?
  • Ga met patiënten in gesprek over de vraag welke directe naasten voor hen het meest belangrijk zijn voor dagelijks bezoek. Maak op grond daarvan nadrukkelijke afspraken. Wat er mogelijk is hangt sterk af van de fysieke ruimte en de mogelijkheden om een veilige werkomgeving voor de vrijwilligers en andere zorgverleners te creëren. Leg deze afspraken centraal vast.
  • Bij iedere overdracht is het belangrijk de bezoekregeling te communiceren met de

  gastvrouw/-heer en/of zorgvrijwilliger.

  • Indien een bezoeker verschijnselen van luchtwegproblemen heeft vraag deze dan in principe niet meer te komen totdat de klachten voorbij zijn. Of tot dat deze een negatieve testuitslag heeft gekregen. Wanneer de stervensfase is aangebroken kunnen er aanvullende afspraken en maatregelen nodig zijn in afwijking van de afgesproken bezoekregeling.
 • Is het vasthouden van elkaars hand, het geven van een zoen of knuffel nog mogelijk?
  • Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen MET koorts heeft, dan is het risico dat de ander ook ziek wordt erg groot. Overleg in dat geval met de verpleegkundige!
  • Uiteraard hangt dit ook af van specifieke omstandigheden zoals aanstaand overlijden en waardig afscheid nemen.

   

 • Moeten patiënten op hun eigen kamer blijven?
  • Nee, patiënten die geen klachten hebben die kunnen duiden op het Coronavirus mogen ook in de huiskamer verblijven. Wanneer zij bezoek ontvangen doen zij dat wel op hun eigen kamer.
  • In de huiskamer streven naar kleine groepjes in de verschillende zithoeken en nemen we ‘social distancing’ in acht.
  • Daarnaast blijven wij zoals altijd de mogelijkheid bieden om naar buiten te gaan.

   

 • Welke besmettingsrisico’s zijn er bij het verzorgen van een overledene, die mogelijk het coronavirus had?

  Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er nodig bij het verzorgen van de overledene?

  Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen, over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne toepassen. 

   

 • Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?

  Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren  na elk contact met de overledene. Na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie: handhygiëne voor het goed uitvoeren daarvan.