Nieuwe ontwikkelingen en projecten

MUIZ

muiz Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectiezieken & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MUIZ) is een webapplicatie & samenwerkingsnetwerk vóór en dóór zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en drie GGD’en. De webapplicatie toont transparant, ‘realtime’ uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio’s Limburg.

Dagelijks zijn er talloze patiëntoverplaatsingen tussen zorginstellingen. Infectieziekten zoals norovirus en influenza, of BRMO kunnen zich zo verspreiden tussen instellingen en nieuwe uitbraken veroorzaken. Bij een uitbraak worden patiënten/bewoners ziek, worden er medewerkers ziek, moeten afdelingen soms sluiten en zijn allerlei maatregelen nodig zoals beschermende kleding en desinfectie. Uitbraken kunnen zorginstellingen veel geld kosten. Door het regionale overzicht op uitbraken weten zorginstellingen van elkaar wat er speelt. Zorgprofessionals kunnen zo tijdiger maatregelen nemen om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. De webapplicatie toont bij elke zorginstelling contactpersonen voor vragen en advies.
Alle betrokken professionals bij infectiepreventie kunnen elkaar nu gemakkelijk informeren over uitbraken.

De meerwaarde van MUIZ is:

  • gebruiksvriendelijk en beveiligd uitbraken van infectieziekten en BRMO melden, aan de GGD, aan elkaar en zo nodig aan het RIVM (SO-ZI/AMR);
  • Verspreiding van infectieziekten en BRMO voorkomen, door het transparant delen van informatie over uitbraken;
  • versterking van regionale infectiepreventie en ‘awareness’ op uitbraken;
  • netwerkversterking van infectiepreventie professionals, door contact te bevorderen tussen alle betrokkenen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en de GGD;
  • regionale rapportage van trends en bijzonderheden door de GGD.

Hogere doelen van MUIZ zijn:
– het bevorderen van patiëntveiligheid;
– besparing op zorg- en personeelskosten.

Aangesloten zorginstellingen
In februari 2017 startte de GGD Rotterdam-Rijnmond met de implementatie van MUIZ.

Het ABR zorgnetwerk Limburg (LINK) heeft op basis van een positieve behoeftepeiling bij alle VVT instellen en ziekenhuizen in onze regio, die tevens ROAZ lid zijn, besloten MUIZ ook uit te rollen. De eerste stap hierin was ondertekening van een convenant, inmiddels heeft 80% van de zorginstellingen die ja tegen MUIZ gezegd hebben, het convenant getekend retour gestuurd.

De eerste trainingen MUIZ starten in augustus 2020, waarna het MUIZ meldportaal direct gebruikt gaat worden.

Op deze site zullen wij u informeren over de voortgang van aangesloten zorginstellingen in onze regio