Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

muiz

Snel zicht op uitbraken infectieziekten in de regio Limburg

Met rasse schreden worden samen met de GGD stappen gezet om alle VVT zorginstellingen en ziekenhuizen die aangesloten zijn bij het ROAZ (Regionaal overleg acute zorg Limburg)
aan te sluiten op het Meldpunt Uitbraken Infectie Ziekten & BRMO (MUIZ). Inmiddels hebben ruim 80% van de zorginstellingen een samenwerkingsconvenant getekend om deel te kunnen nemen aan MUIZ.

Door ingebruikname van de gebruikersvriendelijke applicatie MUIZ, die 24/7 bereikbaar is, wordt snel duidelijk inzicht gegeven op (beginnende) uitbraken in onze regio (Zuid en Noord Limburg).
De gebruikers van deelnemende zorginstellingen worden de komende maanden getraind in het gebruik van de applicatie.Handig om te weten dat alle meldingscriteria voor uitbraken van infectieziekten die verplicht gemeld dienen te worden aan de GGD (conform artikel 26 WPG) verwerkt zijn in de applicatie MUIZ.De ervaring leert daarnaast dat in de regio Rotterdam, waar MUIZ ontwikkeld is, bijdraagt aan kennisdeling tussen zorginstellingen en meer transparantie bij uitbraken.

Wil je weten hoe MUIZ jou als zorgprofessional kan helpen tijdens de Corona crisis of uitbraken van infectieziekten, schroom dan niet om met mij contact op te nemen.
Tevens informeer ik je dan graag over de voortgang van MUIZ in je eigen organisatie.

Marjan Dewitte Bisschops / Projectmanager MUIZ / ABR Zorgnetwerk Limburg LINK marjan.dewitte@nazl.nl 043-387 7699

Sluit de enquête